Tag: tragovi civilizacije

26.09.2019 11:32    Kultura   Kod Visokog pronađeni tragovi civilizacija starijih od Rimljana Artefakti pronađeni u tunelima Ravne 3 kod Visokog tijekom arheoloških istraživanja vršenih ove godine govore o kontinuiranoj ljudskoj aktivnosti u tim tunelima počev od rimskog perioda pa do kasnog srednjeg vijeka