Tag: pomoć migrantima

21.04.2019 19:42    Novosti   Crveni križ FBiH - U 2018. pripremljeno 1.032.815 obroka za migrante Na 4. Izvještajnoj sjednici Skupštine Crvenog križa Federacije BiH konstatirano je da je, posredstvom 118 zaposlenih, oko 2616 volontera, Crveni križ Federacije BiH u protekloj godini dao veliki doprinos u pružanju pomoći stanovništvu BiH, poboljšanju zdravlja i socijalnoj zaštiti, te odgoju i edukaciji građana BiH.