Tag: pcrc

11.11.2013 14:46    Studentski kutak   PCRC: Prevencija i odgovaranje na genocid i masovne zločine Partnerstvo i suradnja između Centra za postkonfliktna istraživanja i Ureda specijalnog savjetnika generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida (OGPRtoP) počeli su 2011. godine, kada je PCRC planirao prvu radionicu pod nazivom “Prevencija i odgovaranje na genocid i masovne zločine” u Sarajevu za bosanske nevladine organizacije i predstavnike građanskog društva. Zbog uspjeha radionice, sada se ona održava svake godine, i PCRC je proširio ciljnu grupu da uključuje predstavnike iz cijele regije. Svake godine radionica se održava u drugom gradu unutar bivše Jugoslavije. Prošle godine je održana u Budvi u Crnoj Gori, a ove godine će se održati u Skoplju u Makedoniji. PCRC planira održati radionicu i u Beogradu u Srbiji, i u Zagrebu u Hrvatskoj u idućim godinama.
26.08.2013 11:55    Novosti   Šarić: Želimo educirati građane BiH da su spašavanje i moralna hrabrost globalni fenomeni svijeta Centar za post-konfliktna istraživanja (PCRC) je nevladina i neprofitabilna organizacija sa sjedištem u Sarajevu koja je prvenstveno fokusirana na rad u lokalnim zajednicama BiH i regiji primarno sa mladima ljudima. Misija Centra je njegovanje okruženja održivog mira i olakšanje obnove međuetničkih odnosa u Bosni i Hercegovini