Tag: neaktivnost bladih

05.11.2017 20:01    Teme Mostar   Neaktivnost mladih nije problem samo u Mostaru nego u cijeloj državi Nastavnički fakultet Univerziteta 'Džemal Bijedić' proveo je istraživanje o temi 'Nivo participacije mladih u kulturi mladih u Mostaru', a održana je i panel diskusija o temi 'Mladi i kultura mladih u Mostaru', a generalni zaključak istraživanja je da su mladi u participaciji kulture neaktivni, nedruštveni, nesolidarni, a može se reći čak i netolerantni.