Tag: most kod svilaje

14.12.2017 17:30    Gospodarstvo / Regija   Most kod Svilaja dužine 640 metara bit će završen u jesen iduće godine Na području sjevernog dijela BiH u Odžaku gradi se najveći međudržavni granični prijelaz. Most preko rijeke Save kod Svilaja spona je autoceste na koridoru Vc između BiH i Hrvatske. Radovi na izgradnji mosta u Svilaju i autoceste Vc na području te općine teku prema planu i već se naziru nove konture mosta,