Tag: geodezija

11.10.2013 15:43    Novosti   Zemljopisne karte za sve škole HNŽ-a Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) izradila je karte Županije, u mjerilu 1:100 000 i 1:200 000, sa prvenstvenom željom da učenici upoznaju širi zavičaj (svoju Županiju), da im se olakša učenje nastavnoga gradiva, ali i približi zemljopisna karta i potakne razvijanje vještine snalaženja na istoj kako bi što više naučili o svom okruženju.
22.07.2013 18:24    Gospodarstvo / BiH   Pušten u rad jedinstveni softver za katastar Federacije BiH Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović svečano su danas pustili u rad jedinstveni softver za katastar FBiH "katastar.ba", koji ima za cilj uspostavljanje standardizacije i jednoobrazan rad općinskih katastarskih ureda u FBiH, kao i formiranje centralne baze katastarskih podataka.