Tag: ark

20.02.2015 18:14    Kultura   'Titov bunker' u Konjicu predan u nadležnost Vlade FBiH Ministarstvo obrane BiH predalo je vojni objekt u Konjicu poznat pod nazivom "Titov bunker" Službi za zajedničke poslove organa i tijela Vlade Federacije BiH.
20.06.2014 12:20    Novosti   FOTO: Titov bunker u Konjicu proglašen nacionalnim spomenikom BiH Titov bunker ili Vojni objekat D-O zvani Armijska ratna komanda (ARK) u Konjicu proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.