Tag: 5c

17.05.2019 16:33    Novosti   Fascinantne snimke nove autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu Interaktivna snimka daje dosad neviđeni uvid u pojednosti autoceste A1
09.02.2017 19:15    Novosti   ​Dom naroda usvojio trasu koridora 5C kod Mostara "U Federaciji BiH donesen je Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH 'Autocesta na koridoru 5c' koji će važiti u narednih 20 godina od dana objave Odluke o donošenju plana u Službenim novinama FBiH.
07.09.2016 12:55    Novosti   Autocestu moguće izgraditi za 5 godina, EBRD spremna financirati gradnju cijelog Koridora 5C! Političari iz Repubike Srpske pokušavaju uvući još neke stvari kroz priču o akcizama i uvjetuju ih time. Faktički, bez povećanja akciza, ne možemo dobiti nijedan kredit i zaista ne znam kome u ovoj državi više nije jasno da bez povećanja toga ne možemo sagraditi ni novi pedalj autoputa, kazao je u razgovoru za “Dnevni avaz”, Đenan Salčin, direktor JP “Autoceste” FBiH.
25.02.2016 11:41    Novosti   Zvizdić nakon Londona: 300 milijuna eura za financiranje gradnje autoceste 5C Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić nakon povratka s Investicijske konferencije o Zapadnom Balkanu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Londonu kazao je da je predložen novi pristup i odnos između EBRD-a i BiH, a on je prvenstveno vezan za kreiranje četverogodišnjeg okvira financiranja, prije svega Koridora 5C u iznosu od 300 milijuna eura, javlja Anadolu Agency (AA).
06.07.2015 15:41    Novosti   Stvoreni preuvjeti za izgradnju novih 6,32 kilometra autoceste na koridoru 5C Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić potpisao je odobrenje za građenje za radove na izgradnji poddionice Drivuša - Donja Gračanica u sklopu autoceste na koridoru 5C i to za Fazu 2: Klopče - Donja Gračanica, sa pratećim objektima.