Tag: 2015.

24.02.2016 08:36    Novosti   Alarmantno: U hercegovačkim biskupijama u 2015. nestao 5451 Hrvat katolik Najveći pad Hrvata katolika u posljednjih dvadeset godina zabilježen je 2015. godine kada se, ponajprije zahvaljujući ekonomskoj migraciji, negativnom prirastu te malom broju ljudi koji se odlučuju na brak, broj smanjio za čak 5451 osobu pa je prvi put u dva desetljeća ova razmjerno vitalna zajednica pala ispod brojke od 200.000, piše Večernji list BiH. Objavio je to u posljednjem broju “Crkve na kamenu” mr. don Željko Majić, generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije predstavljajući svojevrsne rezultate crkvenoga popisa koji provode svećenici za vrijeme blagoslova kuća u vremenu između Božića i Sveta tri kralja. Zbrojne podatke za BiH, odnosno Hrvate katolike, Katolička crkva objavljuje sredinom ožujka i sada su u fazi obrade iz drugih dviju biskupija, no posljednjih godina broj Hrvata katolika se iz godine u godinu smanjivao za najmanje 7000.
27.01.2015 11:16    Novosti   Moguć rast kamata na kredite i do dva posto tijekom 2015. Iako u BiH u vrijeme recesije banke bilježe porast broja štednih uloga, tijekom prošle godine zabilježen je i rast kredita fizičkih osoba. Prema podacima Centralne banke BiH, zabilježena je 2,72 posto stopa rasta ukupnih kredita, to je 16,7 milijardi, od toga je privatni sektor imao rast od samo 2,22 posto. Na drugoj strani, rast kredita kod stanovništva je iznosio 4,87 posto, dok je ta stopa negativna kada su u pitanju privatna poduzeća. Prema njihovim analizama, u rastu kredita stanovništvu dominiraju nenamjenski krediti koji su na neki način indikacija u kojem stanju se nalazi ovaj sektor i zašto se zadužuje. Takvi mali nenamjenski krediti uglavnom služe za reprogram postojećih dugova, što je, prema ocjeni ekonomskih analitičara, dovoljno da ilustrira loše ekonomsko i socijalno stanje u kojima žive građani BiH. Prema tvrdnjama viceguvernera Centralne banke BiH Radovana Božića, oni su u svojim projekcijama definirali elemente kretanja na bankarskom tržištu u BiH, i to kroz dva scenarija osnovnog i ekstremnog i dva šoka. “Šok A predstavlja mogućnosti dodatnog usporavanja ekonomske aktivnosti, a šok B predstavlja učinke rasta kamatnih stopa. Kad su u pitanju pretpostavke rasta kamatnih stopa u ekstremnom scenariju, pretpostavili smo da bi kamatne stope porasle za dva posto, a pasivne stope za 1,3 posto”, tvrdi Božović u svom obraćanju članovima Udruge bankara, entitetskih agencija za bankarstvo i čelnika misije MMF-a u BiH. Stalni predstavnik MMF-a u BiH Ruben Atoyan, na istom skupu je sugerirao na problem rješavanja visoke stope loših kredita inzistirajući na promjeni pravnog okvira u BiH. “Okviri za prinudnu naplatu su, po njegovim tvrdnjama, neprimjereni, sudovi provode procedure na neučinkovit i nedosljedan način. “U prosjeku vam treba četiri do pet godina da dočekate kraj postupka pred sudom i samim tim možete povratiti jako malo vrijednosti. Imate zakone o nesolventnosti poduzeća i taj zakon je dobar, ali je njegova primjena osrednja i nema okvira za nesolventnost kućanstava, tako da imate jedan pravni vakuum. Isto tako treba uspostaviti sustav za restruktuiranje. Taj pristup je ad hoc jer banke pojedinačno s klijentima rješavaju sporove na ad hoc bazi tako da ne postoje banke koje obuhvaćaju više njih. Na konferencije Euromoney Gianni Franco Papa, novoizabrani direktor UniCreditova korporativnog i investicijskog bankarstva i još uvijek aktualni direktor skupne za srednju i istočnu Europu, kazao je kako će stopa rasta negativnih kredita biti ove godine zabilježena samo u BiH i Bugarskoj.
14.07.2014 13:56    Gospodarstvo / Svijet   Predviđanja: Ovih 10 brandova neće preživjeti 2015. godinu! Svake godine američki biznis portal „24/7 Wall St.“ sastavlja popis od 10 američkih brandova za koje predviđa da neće postojati u sljedećoj godini. Dok se neke kompanije nalaze na popisu zbog lošeg poslovanja, mnoge "nestaju" upravo zbog odličnih poslovnih rezultata.