Podijeli članak

Sveučilište u Mostaru je akademske 2006./2007. godine pokrenulo prvi dislocirani studij u Orašju kada je Pravni fakultet upisao prve studente i zadržao svoje studije do danas uz Filozofski fakultet, Ekonomski fakultet te Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti čiji studiji danas egzistiraju pri Sveučilišnom centru Posavina koji ukupno broji oko 700 studenata.

Strateški cilj Sveučilišta u Mostaru je opstanak i razvoj u Posavini što je ugrađeno i odredbom u Strategiju Sveučilišta 2018.-2023. te se dokazuje i aktivnostima. Na povijesnoj sjednici Senata Sveučilišta u Mostaru koja je održana prvi puta u Orašju u travnju, donesena je odluka o utemeljenju Sveučilišnoga centra Posavina koji objedinjava sve aktivnosti Sveučilišta u Mostaru u Orašju. Utemeljenjem centra, menadžment Sveučilišta iskazuje opredjeljenje o strateškoj poziciji Posavine unutar kreiranja novog Sveučilišta, sveučilišta budućnosti i njegovim razvojem kroz podizanje kvalitete nastave te pokretanje optimalnih studija za potrebe stanovništva u Posavini, što je više puta i naglašeno na sastancima s predstavnicima županijskih i gradskih vlasti. Važno interesno područje jest i blizina istočne Hrvatske koja gravitira oko ovoga područja, a čiji studenti čine značajan broj na studijima u Orašju.

Strateški je cilj Sveučilišta cjeloživotno obrazovanje u svim sveučilišnim centrima kroz Centar za cjeloživotno obrazovanje koji će razviti programe u okviru Akademije+ Sveučilišta u Mostaru. Cilj Centra, odnosno Akademije jest osvježiti znanje i pružiti nove oblike edukacije za suvremene kompetencije kroz specijalističke i magistarske studije ekonomistima, pravnicima, menadžerima, zdravstvenim djelatnicima, zaposlenima u obrazovnom sektoru kako bi mogli bolje oblikovati društvo i okruženje u kojem žive i rade.

Opstanak i razvoj Sveučilišta u Posavini ne bi bio moguć bez potpore Vlade Posavske županije i premijera Marijana Klaića jer zahvaljujući njihovoj nesebičnoj pomoći oblikovanju i provedbi strategije, Sveučilište živi u Posavini. Odluka županijske vlade o izgradnji zgrade za Sveučilište u kojoj je smještena i srednja škola jest strateška odluka koja okuplja akademsku zajednicu u Posavini i pruža prostor za funkcioniranje i razvoj studijskih programa.

Osim u Orašju, Sveučilište ima i studij odnosa s javnošću u Brčkom, za čije pokretanje i funkcioniranje veliku zahvalnost zaslužuje bivši gradonačelnik, danas dogradonačelnik Brčkoga, dr. Ante Domić. Sveučilište je pokrenulo studij odnosa s javnošću vjerujući u potencijal ovoga područja kroz pokretanje i drugih studija, a obrazovanje je jedan od važnih segmenata za opstanak ljudi na određenom području.

Važno je naglasiti potporu Vlade Republike Hrvatske i osobno premijera Andreja Plenkovića, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Bez razumijevanja složenosti i važnosti te velike pomoći Sveučilištu u Mostaru, nije moguće strateški oblikovati misiju Sveučilišta i osigurati razvoj i opstanak, stoji na stranicama SUM-a.