Podijeli članak

Agencija za statistiku BiH je na svojoj službenoj internet stranici objavila redovnu godišnju publikaciju pod nazivom "BiH u brojevima - 2016", u kojoj su prikazani svi statistički parametri koji su obilježili godinu iza nas.

Svi ti parametri idealan su pokazatelj društva BiH kroz statistiku, odnosno, koliko se to i u kojem pravcu razvijamo kroz godine. Tako je kroz ovu publikaciju moguće vidjeti demografsko kretanje stanovništva u protekloj godini, kao i sve one podatke o razvoju pojedinih grana industrije, te o razvoju cjelokupnog društva BiH, kroz posebne sekcije.

Jedan od najzanimljivijih pokazatelja u ovogodišnjoj publikaciji jeste broj brakova koji su sklopljeni na području BiH. Iako je bilo za očekivati da u protekloj godini bude zabilježeno manje brakova u odnosu na prethodne godine, zbog sve više onih koji nezadovoljni standardom života odlaze iz BiH, očekivanja nisu potvrđena.

Nakon što je 2013. godine zabilježen rekordno mali broj brakova, u prethodne tri godine zabilježen je porast broja sklopljenih brakova u BiH. Ipak, poražavajuće je da je uz to zabilježen i porast broja rastavljenih brakova, ali ipak je to gotovo četiri puta manje od broja sklopljenih brakova.

Još su zanimljiviji statistički parametri koji govore o periodu života u kojem se najviše državljana BiH vjenčava. Kada je riječ o muškarcima, barem prema statistici, idealna dob za stupanje u brak je između 25 i 29, te se tako u 2015. godini u ovoj dobi oženilo njih čak 7.326, što je znatno više nego u bilo kojoj drugoj dobi.

Statistički pokazatelji za žene su nešto malo drugačiji, te one u većini slučajeva ne čekaju dugo na udaju. Najviše ih se uda u dobi između 25 i 29 godina, pa je njih 6.360 tijekom 2015. godine u ovoj dobi stupilo u brak. Ipak, ništa manje nisu zastupljene ni njihove mlađe sugrađanke, koje odaberu da se udaju prije 25 godine, te se u istoj godini u dobi između 20 i 24 godine udalo čak 6.181 žena.