Podijeli članak

Ni nakon više od 15 godina vlast u Federaciji BiH još nije preuzela 84 objekta koja su bila u vlasništvu bivšeg Federalnoga ministarstva obrane (FMO) i koja su u međuvremenu proglašena neperspektivnima, piše Večernji list BiH.
 
Što je u evidencijama?
 
Služba za zajedničke poslove institucija Federacije BiH nije dala prijedlog mjera u cilju naplate potraživanja od izdavanja u zakup poslovnih prostora i ulaska u posjed prostora za koje se ne plaća zakupnina niti je predložila poduzimanje konkretnih aktivnosti u cilju konačnog postupanja po zaključku Vlade FBiH, kojim joj je u nadležnost dana nepokretna imovina prijašnjeg Federalnoga ministarstva obrane.

Prema nalazima revizije, u evidenciji Službe za zajedničke poslove institucija FBiH nalazi se 180 neperspektivnih lokacija vojne namjene na području FBiH, a to su vojarne, skladišta, zemljišta, tuneli i drugi objekti. Od toga broja, 79 lokacija je preuzeto, 17 ih je i dalje u posjedu Ministarstva obrane BiH u okviru kojih su dvije lokacije djelomično preuzete, a 84 lokacije još nisu preuzete. Na kraju 2017. godine spomenuta Služba je pravo upravljanja i korištenja imala nad 232 poslovna prostora.

- Prema prezentiranoj dokumentaciji, u revidiranoj godini za samo 52 poslovna prostora fakturirana je zakupnina, za 81 poslovni prostor utuženi su njihovi korisnici zbog neplaćanja zakupnine, 53 poslovna prostora dodijeljena su na privremeno korištenje bez naknade, odlukama Vlade FBiH 51 te odlukama prijašnjeg Federalnoga ministarstva obrane dva. Preostalih 46 poslovnih prostora odnosi se na prostore za koje postoje indicije da su otkupljeni i po istoj osnovi utužena je Federacija BiH - 16, na slobodne prostore koji nisu dodijeljeni - 17, prostore koji se bespravno koriste - osam i prostore koje koristi Služba - pet - stoji u izvješću revizije.

Za prostore čiji su korisnici utuženi zbog neplaćanja zakupnine na kraju prošle godine potraživanja po toj osnovi iznose 4,484.143 KM. Hoće li i kada taj iznos biti naplaćen, pokazat će vrijeme. Njegov zadatak bio je izvršiti kontrolu korištenja 48 nekretnina za koje je Vlada Federacije BiH u razdoblju od 2005. do 2006. godine donijela odluke o dodjeli na privremeno korištenje, a 2013. godine imenovano je Povjerenstvo za obilazak i kontrolu korištenja nekretnina vojne namjene, na kojima je pravo upravljanja i korištenja imao prijašnji FMO, sa zadatkom izvršiti obilazak svih lokacija vojne namjene, izuzev onih koje su dodijeljene u razdoblju od 2005. do 2006. godine.
 
Imovina i štete
 
Na Povjerenstvo za primopredaju i kontrolu korištenja lokacija vojne namjene pravo upravljanja i korištenja imalo je prijašnje Federalno ministarstvo obrane, ali je Služba za zajedničke poslove FBiH odlučila da ovo povjerenstvo početkom prošle godine prestane s radom.

I dalje nije okončano preuzimanje svih poslovnih prostora i stanova prijašnjeg Federalnoga ministarstva obrane, što je, kako ističu revizori, “neprihvatljivo, s obzirom na duljinu razdoblja i značaj navedene nekretnine, a svaka pogrešna odluka može imati izravne ili neizravne štetne posljedice na proračun Federacije BiH, kao što su naplaćeni prihodi po osnovi zakupa poslovnog prostora, tužbe po osnovi stanarskoga prava”.