Podijeli članak

U svijetu u kojemu slika predstavlja tisuću riječi, vještine fotografiranja su neprocjenjive. Imati na raspolaganju kvalitetnu kameru, profesionalni fotoaparat ili samo mobilni telefon postalo je dio svakodnevnice, a konkurencija na tržištu profesionalnih fotografa svakodnevno se povećava.

Odlična fotografija zahtijeva mnogo više od kvalitetne opreme, a da bi ona nastala, profesionalni fotograf mora uzeti u obzir sve vanjske faktore. Svi oni, koji su zainteresirani za stjecanje uvida u svijet profesionalne fotografije, imaju priliku to učiniti na desetodnevnoj obuci Professional Photography Course koju INTERA
Tehnološki Park organizira u okviru projekta FREECO financiranog sredstvima Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država. Svi polaznici će tijekom obuke učiti o povijesti i vrstama fotografije te trikovima snimanja, a praktičnim radom na terenu i u računalnom alatu Adobe Photoshop će zakoračiti u svijet dorade i uređivanja fotografije.

Obuka, za koju se svi zainteresirani mogu prijaviti ovdje, održavat će se tri puta tjedno u popodnevnim satima u prostorijama Code Hub-a Mostar i INTERA Tehnološkog Parka, a početak je planiran za ponedjeljak, 4.11.2019. godine. Uzimajući u obzir ograničene kapacitete prostora, ali i zadržavanje kvalitete obuke, broj polaznika je ograničen te će se, nakon zatvaranja prijava u ponedjeljak, 28.10.2019. godine u 23:59h, provesti selekcijski postupak o čijem će ishodu kandidati biti naknadno obaviješteni. Za izvođenje praktičnih dijelova obuke polaznici će koristiti vlastite fotoaparate ili mobilne telefone. Svi zainteresirani se mogu obratiti na [email protected] u slučaju bilo kakvih pitanja.