Podijeli članak

Odbija se zahtjev Udruge Futura zbog zaštite povjerljivih komercijalnih interesa treće strane - glasi sažetak Rješenja koje je potpisala  službenica za informiranje Grada Mostara. 

Na taj način, mjesečni računi, koje smo zatražili pozivajući se na slobodu pristupa informacijama, a koji se odnose na plaćanje usluga zajedničke komunalne potrošnje, postali su tajna, javlja pravonagrad.ba

Je li na taj način prekršen Zakon o slobodi pristupa informacijama, i od čega najviše strahuje direktor JP Komunalno, pogledajte u prilogu.