Podijeli članak

Vlada Federacije BiH predložila je izmjene jednog od aktualnih zakona u namjeri da zaštiti preživjele žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja iz proteklog rata. Izmjene će biti na dnevnom redu Doma naroda Federalnog parlamenta na sjednici najavljenoj za 14. travnja, javlja Fena. 

Vlada je predložila da neovisno stručno tijelo ocjenjuje je li osoba koja će aplicirati za zakonsku zaštitu po ovom osnovu pretrpjela takvu nesreću. To se ne odnosi na dosadašnje zakonske skrbnike iz ove grupe jer će oni zadržati prava.

- Radi utvrđivanja statusa civilnih žrtava rata iz člana 54. stav 3. Zakona, federalni ministar rada i socijalne politike, uz suglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, formirat će posebno povjerenstvo kao neovisno stručno tijelo koje će davati stručno mišljenje je li podnositelj zahtjeva žrtva seksualnog zlostavljanja i silovanja. Povjerenstvo čini pet članova, i to dva diplomirana pravnika, dva diplomirana psihologa i jedan specijalista neuropsihijatar, navela je Federalna vlada kao predlagač izmjena i dopuna akta čiji je puni naziv Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom.

U sastav navedenog povjerenstva Vlada je predložila pravnike zato što je zakonski predviđeno da se utvrđivanje statusa civilne žrtve rata vrši u skladu s propisima o upravnom postupku, potom psihologe koji će u konkretnom predmetu formirati pojedinačnu anamnezu slučaja te dati svoju ocjenu i viđenje dosadašnje psihološke podrške. Predložila je i neuropsihijatra radi tumačenja dostavljene medicinske dokumentacije koja se, prema dosadašnjem iskustvu, najvećim dijelom i sastoji iz odgovarajućih nalaza iz ove oblasti medicine.

Zadatak Povjerenstva bio bi da na osnovu prikupljenih dokaza daje stručno mišljenje je li podnositelj zahtjeva žrtva silovanja i seksualnog zlostavljanja, pri čemu se ovaj postupak odnosi isključivo na nove podnositelje zahtjeva.

Mišljenje bi nadležnim službama socijalne zaštite i centrima za socijalni rad, kao prvostupanjskim organima u upravnom postupku, te nadležnim županijskim ministarstvima kao drugostupanjskim organima u postupku revizije i žalbenom postupku, osim drugih dokaza predviđenih zakonom, značilo osnovu za donošenje rješenja o priznavanju prava.

Kako se radi o izuzetno osjetljivoj populaciji, neophodno je da na prijedlog resornog ministra za imenovanje članova povjerenstva, suglasnost dadne i Vlada Federacije, naveo je predlagač.