Podijeli članak

Twinning projekt, jedan od međunarodnih projekata za zaštitu zdravlja bilja, provodi se i u BiH. Projekt financira EU u iznosu od 1,5 milijuna eura. Projekt provode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane Italije, Državni inspektorat za zaštitu bilja i inspekciju sjemena Poljske i Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, piše Večernji list BiH.

Standardi i zahtjevi

Korisnici projekta u BiH su FBiH, RS i Inspektorat Distrikta Brčko. Iz FBiH u programu će sudjelovati četiri institucije, a to su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar. Iz RS-a i Distrikta Brčko je pet nadležnih tijela koja će sudjelovati u projektu, a to su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a, Republička uprava za inspekcijske poslove, Poljoprivredni institut RS-a Banja Luka, Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta i Inspektorat Brčko Distrikta BiH. Cilj projekta je razvitak održivog fitosanitarnoga sektora u BiH i postupno usklađivanje sa zahtjevima i standardima EU, navodi se u dokumentu. Plan je provesti projekt za dvije godine i da sadrži 4 komponente. Prva je uspostava pravnog i regulacijskog okvira za zdravlje bilja, druga je zdravlje bilja, a obuhvaća nadzor i praćenje štetnih organizama, koordinaciju fitosanitarnoga sustava, treća sjeme i sadni materijal, a četvrta fitofarmaceutska sredstva.

Provedba i radionice

U okviru druge komponente - zdravlje bilja, u 2015. održano je 6 radionica na kojima se radilo na verzijama nedostajućih propisa i dogovora u vezi s potrebnim nadzorom štetnih organizama, te dio obuka za inspektore i za službenike Zavoda. U realizaciji projekta sudjeluju predstavnici iz navedenih institucija.