Podijeli članak

Tagovi

U Mostaru je u utorak, 21.01.2020. godine, održan konstituirajući sastanak Koordinacijskog tijela za uspostavljanje e-infrastrukture javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH, koja treba da omogući stvaranje akademske i istraživačke mreže BiH i njeno povezivanje u europsku mrežu GEANT.

Koordinacijsko tijelo čine predstavnici svih javnih univerziteta/Sveučilišta u Federaciji BiH i  javnih telekom operatera sa područja FBiH te ministarstava obrazovanja i znanosti  i prometa i komunikacija.

Zadatak ovog tijela jeste da sagleda stanje i sačini operativni plan sa potrebnim mjerama, nosiocima, rokovima i sredstvima za uspostavljanje funkcionalne akademske i istraživačke mreže Federacije Bosne i Hercegovine (FARNET), te o tome izvijesti Federalnu vladu.

Inače, Bosna i Hercegovina je jedina država na europskom kontinentu koja nema akademsku i istraživačku mrežu i koja nije spojena na europsku akademsku mrežu GEANT. Pored širokopojasnog pristupa internetu velikim brzinama, akademska mreža omogućavala bi pristup velikom broju istraživačkih i obrazovnih servisa koji su akademskoj zajednici u BiH sada nedostupni.

S obzirom da SARNET povezuje visokoškolske ustanove u RS-u u jedinstvenu mrežu, kako bi se stvorili dalji uvjeti za uspostavljanje akademske mreže BiH i njeno povezivanje u evropsku mrežu GEANT, potrebno je, dakle, aktivirati, odnosno proširiti i prilagoditi postojeću infrastrukturu između javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH. Krajnji cilj je uspostavljanje e-infrastrukture javnih visokoškolskih ustanova, a koja će omogućiti pristup naučnim sadržajima i drugim uslugama u okviru GEANT asocijacije.