Podijeli članak

Milijunski projekt izgradnje kolektora u Mostaru koji je pokrenut 2004 godine, trebao se završiti prije Nove 2018. godine. No zbog probijanja rokova  i prolongiranja radova koji su grad na Neretvi pretvorio u radilište mjesecima stvarajući gužve u prometu zbog zatvorenih ulica i neprestanih izmjena režima prometa nastaviti  će se u najboljem slučaju do srpnja naredne godine.

Iako se radi o iznimno značajnom projektu stavovi građana su vrlo oprečni kada je riječ o samom  projektu i iščekivanju normalizacije u funkcioniranju grada.

Šef službe za građenje infrastrukturnih objekata Grada Mostara Emir Nuspahić za Pogled.ba detaljno je objasnio značaj projekta, njegovu vrijednost ali i otvoreno progovorio o dinamici radova, koji bi po njegovim riječima trebali biti okončani do narednih skokova sa Starog mosta kad se očekuje dolazak brojnih turista iz cijeloga svijeta.

„Projekt izgradnje sustava za prikupljanje i tretman otpadnih voda centralne gradske kotline u poslijeratnom razdoblju pokrenut je 2004.god. izradom studije o poboljšanju kvalitete vode rijeke Neretve, izrađene od strane MWH, HARZA Engineering Co., INC iz Čikaga (USA), s domaćim podugovaračem, konzultantom INTEGRA d.o.o. Mostar“,  podsjetio je Nuspahić.

Izradu studije, kako  podsjeća je pokrenula  Svjetska banka (WB) kroz GEF projekt.
„Studija je usvojena od strane Gradskog vijeća a bila je osnova za izradu projektne dokumentacije. Idejni i glavni projekt glavnih obalnih kolektora u centralnoj zoni Grada Mostara, izradio je „General Water Consult Corp.“ (GWCC) Austria i “Instituta za vodoprivredu Sarajevo”- konzultant, a revizija je obavljena od strane „Instituta za hidrotehniku – Građevinski fakultet Sarajevo“, kaže Nuspahić.

Položaji glavnih kolektora, kako ističe su  ucrtani i u prostorni plan Grada Mostara usvojen od strane Gradskog vijeća.

„Gradsko vijeće Grada Mostara je na sjednici održanoj 30.11.2009.god. prihvatilo kreditno zaduženje kod EIB-a u iznosu od 8.000.000,- EUR u cilju izgradnje glavnih kanalizacijskih kolektora i time je ovaj projekt postao dio WATSAN FBiH“, naglašava Nuspahić.

Ovim projektom, kako navodi,  upravlja se putem PMU jedinice formirane pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

„WATSAN projekt Grada Mostara opisan je u dokumentu „Project Fiche“ prihvaćenom i potpisanom od strane EIB-a, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Grada Mostara 2013.god. Ovim projektnim planom predviđena je fazna izgradnja glavnih obalnih kolektora središnje zone grada i to gradnja lijevo-obalnog kolektora u dužini od 6926,83 m, dijametar cijevi od 300 do 800 mm, tip – fekalni, gravitacijski i desnoobalnog kolektora u dužini od 7001,21 m, dijametar cijevi od 900 do 1400 mm, s 4 kišna preljeva, tip – mješoviti, gravitacijski“, detaljno pojašnjava Nuspahić za Pogled.ba.

Prva faza izgradnje pokrenuta je 2015.god. kada je, na insistiranje EIB-a, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaključilo ugovor s kompanijom Louis Berger o obavljanju poslova nadzora nad izvođenjem svih radova u okviru WATSAN projekta (tz. Centralni nadzor).

„Grad Mostar je 2015.god. zaključio ukupno četiri ugovora i to s četiri domaća ponuđača  u ukupnoj vrijednosti od 2.427.918,54 EUR (bez PDV-a)“, ističe Nuspahić.

Ugovori su kako navodi financirani iz grant sredstava IPA 2009 dok su usluge nadzora financirane iz kredita EIB-a (uvjet banke).

Svi postupci javne nabavke su tvrdi Nuspahić  provedeni po Zakonu o javnim nabavkama BiH, uz potpuni monitoring PMU jedinice (suglasnost na tendersku dokumentaciju, učešće u komisiji za provođenje postupka javne nabavke, suglasnost na zaključenje ugovora, forma ugovora, forma tenderske dokumentacije-sve je unificirano za sve općine koje su u WATSAN projektu).

„Zaključenjem ugovora s domaćim ponuđačem  krajem rujna 2016.god. vrijednosti od 7.774.533,46 KM (bez PDV-a) nastavljena je izgradnja glavnih kolektora. Do sada je u okviru ovog ugovora realizirano 4.111.716,86 KM (bez PDV-a). Dovedena je dovoljna količina otpadne vode do uređaja za prečišćavanje (WWTP) i radovi na desnoj obali su završeni izuzev izljevne građevine KP2 , kod Carinskog mosta, a otpočeli su radovi na lijevoj obali“, ističe Nuspahić navodeći kako su ti radovi uzrokovali izmjenu režima prometa  u ul.M.Tita.

Jedini ugovor koji nije zaključen s domaćim ponuđačem, kako priznaje Nuspahić  jeste ugovor za izgradnju dijelova kolektora tehnologijom tz.“mikrotuneliranja“.

„Isti je, nakon provedene međunarodne procedure  po tz.“FIDIC-žuta knjiga“, početkom veljače  2017.godine zaključen s Njemačkom firmom Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tefbau GmbH & Co. KG“, kaže Nuspahić navodeći da je  vrijednost ovog ugovora 10,626,043.00 KM bez PDV-a.

„Do sada je u okviru ovog ugovora realizirano 1.812.766,64 KM. Oba ova ugovora su trebala biti realizirana do kraja tekuće godine ali zbog kašnjenja njemačkog izvođača i nemogućnosti otvaranja svih lokacija na kojima se trebaju izvoditi radovi, zbog prometa, okončanje ugovorenih radova očekujemo u srpnju 2018.god. S obzirom na to da su lokacije izvođenja radova na najprometnijim prometnicama grada, dolazi do izmjene režima odvijanja prometa ali tvrdi Nuspahić, vodi se računa da se osigura pristup svakoj lokaciji u gradu.

Sva plaćanja po svim ugovorima u okviru WATSAN FBiH projekta se vrše putem Federalnog ministarstva financija direktno na račun izvođača radova.

„Prethodno situacije odobravaju predstavnici Centralnog nadzora, grada/općine, PMU jedinice Federalnog  ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Ukupno više od deset osoba“, pojašnjava Nuspahić.
Na trasi glavnih kolektora, kako naglašava, vrši se i rekonstrukcija vodovodne mreže a prometnice se, nakon završenih radova, vraćaju u prvobitno stanje.

„Izgradnja glavnih kanalizacijskih kolektora Grada Mostara je samo jedan korak ka postizanju cilja čiste Neretve. Projekt se nastavlja izgradnjom sekundarne fekalne kanalizacije na lijevoj obali te izgradnjom kanalizacije u dijelovima grada gdje ista ne postoji, među kojima su naselja Cim-Ilići i Rodoč“, naglašava Nuspahić.

Da bi Mostar dobio sliku kakvu zaslužuje potrebno je još niz radova , a kako Nuspahić napominje u gradu se realiziraju i drugi projekti koji nisu dio WATSAN-a, a gdje se rekonstruiraju vodovodne i kanalizacijske instalacije kao i kolovozna konstrukcija prometnica među kojima su najprometnije ulice Kralja Tvrtka i Braće Fejića.

 
Autor: G.Š./Pogled.ba