Podijeli članak

Vlada Federacije BiH je danas na sjednici, koja je održana u Sarajevu, ocijenila da nema primjedbi na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koje je dostavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. 

Vlada FBiH je podržala inicijative za donošenje Zakona o Gradu Gračanica i Zakona o uspostavi Grada Visoko, koje su podnijela općinska vijeća Gračanica i Visoko. 

Danas je usvojen Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava za “Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ utvrđenih proračunom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, u iznosu od 2.700.000 KM. 

Sufinanciranje razvoja turizma, kako je obrazloženo, jedan je od načina obogaćivanja i kvalitativnog unapređivanja turističke ponude i promocije te približavanja suvremenim turističkim trendovima. Federalna vlada odobrila je izdvajanje 3,7 milijuna KM s proračunske pozicije kapitalnih transfera javnim poduzećima, namijenjenih financiranju razvojnih projekata gospodarskih društava iz oblasti namjenske industrije. 

Vlada je podržala inicijativu Aluminija d.d. Mostar o pokretanju aktivnosti za ukidanje carinske stope na nelegirani aluminij te će ovakav zaključak biti dostavljen Vijeću ministara BiH. 

Federalna vlada danas je dala je suglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distributivna gospodarska društva na području Federacije BiH koja, počevši od 1.8.2017. godine, iznosi 0,495 KM/Sm 3. Riječ je o smanjenju od od 4,81 posto u odnosu na sadašnju cijenu. 

Danas je donesena Odluka da iz Tekuće rezerve Vlade Federacije proračuna FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i veza bude izdvojeno 700.000 KM za eksproprijaciju u vezi s izgradnjom ceste Neum - Stolac. 

Na današnjoj sjednici usvojeni su Akcijski plan za realizaciju projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za razdoblje 2016.- 2019. godina, koji je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja FBiH, kao i Prijedlog strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH za razdoblje 2016-2025 godina te izvještaj o provođenju projekata po Programu javnih investicija u sektoru energije, zaključno sa 31.3.2017. godine. 

Vlada je donijela dvije odluke o raspodjeli 725.647 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja i 2.418.826,07 KM Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike uplaćenih u proračun FBiH u 2016. godini po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. 

Sredstva su namijenjena zaštiti prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja, zatim liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki, financiranju programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, programima i projektima koji se odnose na rad javnih kuhinja te smještaju i utočištima za žrtve torture i nasilja (sigurne kuće), priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.