Podijeli članak

Federalna vlada je na sjednici održanoj u Mostaru dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama više gospodarskih društava.

Za JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar opunomoćeni su Jasmina Pašić, a za Energoinvest d.d. Sarajevo Stipe Buljan koji je, izmjenom ranijeg rješenja, opunomoćen i za sudjelovanje i odlučivanje na Skupštini Aluminija d.d. Mostar, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Nakon što je razriješila dosadašnjeg vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Binas d.d. Bugojno, Vlada je izmijenila odluku o davanju prethodne suglasnost za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Binas d.d. Bugojno i za vršitelja ove dužnosti imenovala Nefiju Malkić.

Prethodna suglasnost dana je i Nadzornom odboru KTK Visoko d.d. Visoko za razrješenje člana ovog odbora i imenovanje Jasmine Nurudinović za novu članicu do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada FBiH dala je prethodnu suglasnost za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora Energoinvest d.d. Sarajevo i imenovanje Asima Ibrahimagića, Ramiza Kikanovića i Dženana Imamovića za vršitelje ovih dužnosti do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca. Ovom odboru je dana prethodna suglasnost da Biseru Hadžialjević, kao jedinog člana Uprave, imenuje za direktora, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Danas su donesene odluke o raspisivanju javnih natječaja i utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje po dva člana nadzornih odbora Pretisa d.d. Vogošća i Binasa d.d. Bugojno, uime državnog kapitala i tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Vlada je donijela i odluke o utvrđivanju kriterija, raspisivanju javnog natječaja s utvrđenim tekstom za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatera sustava u BiH iz Federacije BiH.

U interresornu radnu grupu Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcijskog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH, a u vezi s provedbom Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma, imenovani su Sead Lisak (predsjednik), Goran Čerkez, Miroslav Jurešić, Mersiha Udovčić, Nadija Bandić, Nermin Sijamhodžić, Fahrudin Solak, Vlado Azinović, Elmedin Muratbegović i Elma Omersoftić (članovi).

Vlada FBiH imenovala je Šefiku Hasanagić za zamjensku članicu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH.

Za predstavnike Vlade Federacije BiH u Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe BiH imenovani su federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i federalni ministar pravde Mato Jozić.

Dana je prethodna suglasnost za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Igman d. d. Konjic, te imenovanje Džemaila Čibe i Ismeta Sarajlića za vršitelje ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Razriješeni su dosadašnji vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Sarajevoputevi d. d. Sarajevo, te dana prethodna suglasnost za imenovanje Amira Galijaševića i Emine Dlakić za vršitelje ovih dužnosti, do okončanja natječaja procedure, a najduže do tri mjeseca.

Također, donesene su odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog natječaja za postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. U Povjerenstvo za ovo postavljenje imenovani su Edita Kalajdžić i Željko Silađi.

Nakon što je razriješila dosadašnjeg direktora Federalnog zavoda za geologiju radi stjecanja uvjeta za mirovinu, Vlada je privremeno imenovala Vedada Demira za direktora Zavoda do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici poništila javno natječaj za izbor i nominiranje članova Nadzornog odbora Elektroprivrede BiH d.o.o. Sarajevo i donijela Odluku o prestanku važenja ranije Odluke o utvrđivanju kriterija za ovo imenovanje. Također su donesene odluke o ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i nominiranje članova ovog nadzornog odbora, s utvrđenim kriterijima i tekstom natječaja, navodi se u priopćenju.