Podijeli članak

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, nakon završene natječajne procedure koju je, u skladu s odlukom Vlade, provela Agencija za državnu službu FBiH, imenovala više direktora federalnih uprava, zavoda i agencija. 

Za direktora Federalnog zavoda za statistiku imenovan je Emir Kremić, za direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Adis Ajdinović, za direktora Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić i za direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Omer Kurtović, prenosi depo.ba

Također, zbog isteka mandata, razriješeni su dužnosti direktorica i zamjenik direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, i imenovane Vlatka Martinović za direktoricu, a Zilha Ademaj za zamjenicu direktorice ovog zavoda, na period od četiri godine. Rješenje o ovim imenovanju stupa na snagu danom donošenja.

Za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora Tvornice duhana Mostar d.d. Mostar, uime državnog kapitala, imenovani su Amel Bajgurić, Ilija Musa i Adisa Omerbegović - Arapović do okončanja natječajne procedure, a najviše do tri mjeseca.

Federalna vlada je danas dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama gospodarskih društava. Za JP Autoceste d.o.o. Mostar opunomoćen je Jadranko Puljić, za JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Goran Buhač, za BNT - Tvornicu mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik Jakub Mušinbegović, za Aluminij d.d. Mostar Amela Mikulić, za Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići Fahrudin Smailagić, za JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Amadeo Mandić i za JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo Ismet Demirović.

Vlada je Nadzornom odboru BH ­ Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodna suglasnost za imenovanje Rijada Mutapčića za vršitelja dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport plina ovog gospodarskog društva, na razdoblje do dvanaest mjeseci, odnosno do okončanja postupka na osnovu javnog natječaja. 

Prethodna suglasnost dana je i za imenovanje Mirele Perilije za vršiteljicu dužnosti članice Nadzornog odbora ArcelorMittala d.o.o. Zenica, uime Federacije BiH, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Nadzorni odbor PS Vitezita d.o.o. Vitez dobio je suglasnost Federalne vlade za imenovanje Davora Tomaševića za vršitelja dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove ovog gospodarskog društva, do okončanja natječajne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade FBiH.