Podijeli članak

Tri odluke o programima utroška ukupno 2,7 milijuna KM iz ovogodišnjeg Proračuna Federacije BiH odobrenih Federalnom ministarstvu prostornog uređenja bit će ovog tjedna objavljene u „Službenim novinama Federacije BiH“, a potom slijedi i objava javnih poziva. Sredstava će biti raspodijeljena za programe i projekte u skladu s općim i posebnim kriterijima.

Za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta i za utopljavanje zgrada s ciljem uštede energije planirano po 1,3 milijuna KM, dok je za zaštitu nacionalnih spomenika određeno 100.000 KM.

Ova raspodjela sredstava je nastavak aktivnosti iz proteklih godina. Federalno ministarstvo prostornog uređenja je zadovoljno dosadašnjim rezultatima i svake godine imamo sve veći broj onih koji se prijavljuju na javne pozive. Sve radimo transparentno i javno, što prate i redovita izvješća o utrošku sredstava - kaže federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.

U posljednjih pet godina su Vlada FBiH i nadležno ministarstvo za ove namjene raspodijelili ukupno 11.839.000 KM. Konkretno, za projekte i programe sanacija šteta od klizišta i poplava 6.350.000 KM, zaštitu nacionalnih spomenika 604.000 KM i 4.885.000 KM za utopljavanje objekata.

Za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta 1,1 milijun će biti raspodijeljen kroz jedanaest odabranih projekata u pojedinačnim iznosima od 100.000 KM, dok će 200.000 KM biti interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar prostornog uređenja, na osnovu podnesenih zahtjeva s razrađenim projektima i financijskim planovima, u skladu sa zadanom svrhom projekata i kriterijima hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti projekata.

Interventna sredstva će biti dodijeljena po zahtjevima kantonalnih i lokalnih zajednica koje će nadležne službe ili stručne komisije dostaviti na konačnu odluku Federalnom ministru prostornog uređenja.

Poštujući veliki broj zahtjeva lokalnih zajednica za financiranjem projekata sanacije šteta nastalih uslijed poplava i klizišta, realizacijom projekata koji se financiraju ovom odlukom bit će povećana otpornost lokalnih zajednica u Federaciji BiH smanjenjem rizika od klizišta, što doprinosi sigurnosti stanovništva i infrastrukture - pojašnjavaju iz nadležnog ministarstva.

Podsjetimo da su poplave u svibnju 2014. godine aktivirale više od 3.000 klizišta, uzrokujući štete na više od 2.000 stambenih jedinica.

Zainteresirani za sredstva iz ove odluke, pored općih, morat će zadovoljiti i posebne kriterije, među kojim su broj i namjena ugroženih objekata i infrastrukture, doprinos projekata većoj sigurnosti stanovništva, stambenih objekata i infrastrukture...

Četiri projekta za zaštitu nacionalnih spomenika izabrana javnim pozivom bit će financirana s po 20.000 KM, a isti iznos je predviđen za interventna sredstva.

Jedan od općih uvjeta za prijavu na ovaj javni oglas je da je riječ o nacionalnom spomeniku koji je Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika u BiH proglašen nacionalnim spomenikom BiH, ili da je na Privremenoj listi nacionalnih spomenika. Posebni kriteriji, između ostalog, prednost daju nacionalnim spomenicima s većim postotkom oštećenja, 50 ili više posto, kao i onim s većim postotkom izvršenja radova.

Kad je u pitanju raspodjela 1,3 milijuna KM za utopljavanje zgrada, Vlada FBiH je dala suglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da 50.000 KM udruži sa sredstvima Caritasa Švicarske za realizaciju projekta "Educiranje učenika i nastavnika o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije i zaštiti okoliša, te ugradnja sistema koji koriste OIE u školskim objektima u FBiH". Tako će javni poziv biti objavljen za 22 projekta u vrijednosti od po 50.000 KM, a preostalih 150.000 KM predstavlja interventna sredstva.

Predmet ovog javnog poziva bit će programi/projekti koji se odnose na javne objekte/zgrade, a opći kriteriji, između ostalog, propisuju i uredno ispunjavanje obaveze plaćanja poreza i doprinosa.

Svi korisnici će u roku od 15 dana od završetka programa/projekta dostavljati izjave o namjenskom utrošku sredstava, a ukoliko u ovoj godini ne utroše sva odobrena sredstva, dužni su dostaviti izvještaj o utrošku dijela sredstava i kopiju izvatka iz banke kojom se potvrđuje da preostala sredstva nisu utrošena i to do 30.6. naredne godine.

Nadzor, evaluaciju učinaka i provjeru programskog utroška sredstava vršit će stručno povjerenstvo Federalnog ministarstva prostornog uređenja, koje izvještaj o utrošenim sredstvima dostavlja Federalnom ministarstvu financija i Vladi FBiH, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.