Podijeli članak

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika između ovlaštenih predstavnika Vlade FBiH, kantonalnih vlada i reprezentativnog sindikata bit će potpisan u srijedu, 15. siječnja, u sjedištu Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu. 

Uime Vlade FBiH Ugovor će potpisati federalni ministar pravde Mato Jozić, a uime Sindikata predsjednik Samir Kurtović.

 Vlada Federacije BiH je, zajedno s vladama Sarajevskog, Srednjebosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Unsko-sanske, Bosansko-podrinjske, Posavske i Zeničko-dobojske županije, dala suglasnost za potpisivanje ovog ugovora nakon dvomjesečnih pregovora s reprezentativnim Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH koji su okončani davanjem saglasnosti tekstu kolektivnog ugovora.

Ovo je  treći kolektivni ugovor koji potpisuje sadašnji saziv Vlade FBiH, a kojim su regulisana prava za oko 26.000 državnih službenika i namještenika na nivou federalne, županijski i općinskih administracija, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.