Podijeli članak

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je završena u Sarajevu, donijela dvije odluke o raspodjeli dijela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu financija  s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - županije i općine.

Prvom odlukom utvrđena je raspodjela 1.625.000 KM, na ime financijske pomoći proračunima, te financiranje projekata od značaja za razvoj županija, a drugom raspodjela 3.325.000 KM na ime dodjele financijske pomoći, te financiranje projekata od značaja za razvoj gradova i općina.

Utvrđena je i raspodjela sredstava županijama, gradovima i općinama u iznosu od 3.000.000 KM s ciljem poticanja razvoja biljne proizvodnje, na što je Vlada FBiH obvezana Zaključkom Parlamenta FBiH od 17.7.2019. godine.

Danas je donesena odluka o izboru korisnika ostalog dijela sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim poduzećima  - za uvezivanje radnog staža. Time je dodjeljeno 4.089.051,78 KM za uplatu doprinosa za PIO/MIO za umirovljenja 285 radnika za šest tvrtki.

Gospodarskom društvu Granit d.d. Jablanica - u stečaju, odobrena je dodjela 133.112,50 KM, za uplatu doprinosa za PIO/MIO za pet radnika, Otvorenom dioničkom društvu Konfekcija Borac Travnik, 450.195,65 KM za 67 radnika, Zraku d.d. Sarajevo  36.429,07 KM za četiri radnika, IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju 1.006.292,12 KM za 72 radnika, KTK Visoko d.d. Visoko 175.348,12 KM za 22 radnika i Hidrogradnji d.d. Sarajevo u stečaju 2.287.674,32 KM za uplatu doprinosa za 115 radnika.

Usvojene su i dvije odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele za pomoć u liječenju branitelja i za sufinanciranje troškova sahrana pripadnika braniteljskih populacija kojima je unutarnjom preraspodjelom predviđeno  povećanje ovih sredstava za ukupno 1,2 milijuna KM.

Federalna vlada prihvatila je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo - Dio 2  u iznosu od 20.000.000 eura.

Donesena je i Odluka o odobravanju izdvajanja iz Tekuće rezerve Federalnom ministarstvu kulture i sporta za nagrade sportistima za ostvarene vrhunske športske rezultate u ukupnom iznosu od 230.000 KM.

Data je suglasnost na prijedlog Kolektivnog ugovora za službenike tijela uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

Donesene su dvije odluke o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve i to 60.000 KM za nabavku peleta u sezoni 2019.-2010. Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i 40.000 KM za podršku u radu Pučke kuhinje Mostar.

Vlada FBiH je utvrdila i Prijedlog zakona o porezu na ugljikovodonike u FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.