Podijeli članak

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić je, usmenom informacijom, upoznao Vladu Federacije BiH, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, o stanju u rudnicima ugljena u FBiH i aktivnostima provedenim posljednjih dana i potvrdila zaključke koje je dan ranije usvojio Zastupnički dom Parlamenta FBiH.

Vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata. Izmjene i dopune učinjene su jer proces revizije po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ne bi mogao biti okončan zbog stalnog uvođenja novih korisnika u pravo, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Doneseno je i više odluka o utvrđivanju ovogodišnjih koeficijenata i osnovica za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite. Među njima je i prvi put utvrđeni koeficijent jedan (1,00) za obračune i isplatu mjesečnih novčanih egzistencijalnih naknada razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za period srpanj - rujan 2019. godine. Za ove naknade ukupna sredstva odobrena Proračunom FBiH za 2019. godinu iznose 25 milijuna maraka i bit će plasirana kroz transfer za provođenje Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji - egzistencijalne naknade.

Vlada FBiH iz tekuće pričuve Gradu Mostaru odobrila 462.069 KM

Današnjom Odlukom, Vlada Federacije BiH je odobrila i izdvajanje 462.069 maraka iz tekuće rezerve Proračuna FBiH za 2019. godinu, na ime financijske podrške ovogodišnjem proračunu Grada Mostara.

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH o podacima iz konsolidiranog izvještaja o izvršenju proračuna FBiH, kantona i općina, financijskih planova izvanproračunskih fondova FBiH za prvo polugodište 2019. godine. Ukupni prihodi su u prvih šest mjeseci iznosili 4.388,7 milijuna maraka, što je za 251 milijun ili za 6,1 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 45,7 posto. Istovremeno su ukupni rashodi iznosili 3.640 milijuna maraka, te su za 206,7 milijuna ili za šest posto viši u odnosu na 2018. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 40,7 posto.

U prvom polugodištu su sve razine vlasti Federacije BiH ostvarili pozitivan financijski rezultat od 395,3 milijuna maraka. Lani je u tom razdoblju, također, ostvaren pozitivan financijski rezultat od 348,8 milijuna maraka. Ukupan financijski rezultat na razini proračuna Federacije BiH iznosi 71,5 milijuna maraka, kantona 185,7 milijuna maraka, općina 74,3 milijuna maraka, na razini sektora socijalne zaštite, odnosno izvanproračunskih fondova 63,7 milijuna maraka.

Realizirajući zaključak Vlade FBiH od 31. 7. 2019. godine, JP Ceste FBiH je za današnju sjednicu pripremilo detaljne izvještaje o stanju radova izgradnji dionice ceste M-18 na prijevoju Karaula i rekonstrukciji tunela Vranduk. Kada je riječ o Karauli, izvođač radova je predložio novo produženje roka za dovršenje radova do 30. 9. 2019 godine. No, nakon što je inženjer pregledao taj prijedlog, a uzimajući u obzir teškoće nastale uslijed pokretanja zemljanog pokrivača u kišnom razdoblju, investitor je suglasan da odobri produženje roka za dovršetak svih radova do 31. 10. 2019. godine.

Što se tiče Vranduka, planirano je da građevinski radovi u glavnoj tunelskoj cijevi budu završeni do kraja listopada 2019. godine, kada bi u dnevnom intervalu promet bio normaliziran u obje trake tunela. U trećoj smjeni (od 22 do 6 sati) jedna traka bi bila korištena za montažu opreme, a druga za naizmjenično propuštanje vozila.

Vlada FBiH danas je izmijenila Program utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele, utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, te kao svoje sudjelovanje u sufinanciranju zaštite nacionalnih spomenika odobrila 203.000 maraka, umjesto dosadašnjih 100.000 maraka. (Fena)