Podijeli članak

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine pripremilo je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji (OSA) o kojem bi sutra trebalo da se izjasni Vijeće ministara BiH, javlja Fena.

Na dnevnom redu sjednice Vijeća je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija BiH kojeg je pripremilo Ministarstvo financija i trezora.

Bit će razmatran i Nacrt okvirnog sporazuma o zajmu između BiH i Razvojne banke Vijeća Europe za financiranje projekta regionalne vodoopskrbe "Plava voda", najavljeno je iz Vijeća ministara BiH.

Trebao bi biti razmatran i Nacrt osnova za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma o statusu između Europske unije i BiH o djelovanjima koje izvršava Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u BiH.

Jedna od točki dnevnog reda sutrašnje sjednice Vijeća ministara BiH je i Informacija o postupku pred Europskim sudom za ljudska prava i prijedlog za zaključivanje prijateljske nagodbe u slučaju "Imširović protiv BiH" i "Emkić protiv BiH".