Podijeli članak

Agencija za nadzor nad tržištem BiH utvrdila je da 56 posto kontroliranih produžnih kablova predstavlja rizik od strujnog udara i požara, a s tržišta je povučeno 2.270 komada produžnih kablova.

Agencija je priopćila da je, u sklopu 11 inspekcijskih kontrola provedenih tijekom nadzora produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu, utvrdila da, od devet kontroliranih različitih tipova kablova, pet uzoraka ne ispunjava sigurnosne zahtjeve Naredbe o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica, piše Srna.

U priopćenju se precizira da je od toga, u tri slučaja rizik bio takav da su naložene mjere uništenja povučenih proizvoda, dok su u dva slučaja povučeni proizvodi vraćeni dobavljačima. 

Ukupno je sa tržišta povučeno 2.270 komada produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu, a od toga je uništeno 2.056 komada. Za sve neusklađene proizvode nadležni inspekcijski organi Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH su naložili mjere povlačenja s tržišta, te obavještavanja potrošača o rizicima i načinu povrata spornih proizvoda.

U navodi se da su u proaktivnom nadzoru produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu sudjelovale tržišne inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, te da se aktivnost organi nadzora nad tržištem BiH provode peti put. 

Rezultati prva četiri nadzora produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu su pokazali da 2012. i 2013. godine 80 posto i 2014. i 2017. godine oko 50 posto ispitanih produžnih kablova ne zadovoljava sve sigurnosne zahtjeve koji se na njih odnose, te da većina njih predstavlja ozbiljan rizik od strujnog udara i požara.

Zbog takvih rezultata tijela nadzora nad tržištem BiH odlučili su da i u 2018. godini kontroliraju ove proizvode na tržištu, prenosi Radio Sarajevo.