Podijeli članak

U skladu s rezultatima studentskih izbora, u srijedu je konstituirana Skupština Unije studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Prije samog početka Izborne sjednice Skupštine, delegatima studenata svih godina sa svih organizacionih jedinica na Univerzitetu, obratio se prof. dr. Senad Rahimić, prorektor za nastavu i studentska pitanja, a na dnevnom redu našla su se goruća pitanja vezana za studentsku problematiku, formiranje Fonda solidarnosti namijenjenog stipendiranju najugroženijih kategorija studenata tog univerziteta, analiza rada fakultetskih asocijacija studenata te izbor desetog saziva Predsjedništva Unije studenata.

Za novog-starog predsjednika Unije studenata jednoglasno je izabran Džani Pajić, student Pravnog fakulteta, dok je za zamjenika predsjednika, također jednoglasno, imenovan Ammar Lavić, student Mašinskog fakulteta.

U Predsjedništvo Unije studenata izabrani su: Muamer Opardija (Agromediteranski fakultet), Nedim Hondo (Fakultet informacijskih tehnologija), Mehmed Proho (Građevinski fakultet), Mirza Čamo (Fakultet humanističkih nauka), Adnan Ćohković (Ekonomski fakultet), Ajla Sinanović (Nastavnički fakultet), Enes Čajdo (Mašinski fakultet), Harun Isić (Pravni fakultet) i Adelisa Čaluk (Studentski centar).

Skupština Unije studenata pozdravila je osnivanje Studentske konferencije Federacije BiH, donijela Odluku o pristupanju Unije studenata Studentskoj konferenciji FBiH te ovlastila predsjednika Unije studenata da pregovara s drugim studentskim organizacijama javnih univerziteta u FBiH o osnivanju krovne studentske organizacije u FBiH, priopćeno je iz Predsjedništva Unije studenata.