Podijeli članak

Od srpnja 2002. godine, kada je BiH ratificirala Europsku konvenciju o ljudskim pravima, Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu donio je ukupno 56 presuda po tužbama protiv naše zemlje.

U gotovo 90% slučajeva utvrđena je povreda prava aplikanata dok je u njih svega sedam odlučeno da BiH nije prekršila obveze iz Europske konvencije o ljudskim pravima.

Trenutno se pred Europskim sudom za ljudska prava nalazi 677 aplikacija protiv BiH a novčano potraživanje po tim aplikacijama doseže više od 4,9 milijuna KM, podaci su iz Izvještaja Ureda bh. zastupnika pred Europskim sudom za ljudska prava.