Podijeli članak

Jučer je u Sarajevu usljed udara električne energije život izgubio Rijad Riki Šišić.

Nesreća se dogodila u 18:50 sati, a Rijad je stradao usljed posljedica strujnog udara tijekom montiranja glazbenog instrumenta, potvrđeno je iz operativnog centra Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije.

Nakon udara, službenici hitne pomoći su pokušali reanimaciju ali nažalost nisu uspjeli te je konstatirala smrt.

Rijad Šišić Riki život je izgubio u svojoj 44. godini života na mjestu izvanrednog profesora na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Glazbom se bavio cijeli svoj život i bio je član lukavačke grupe CNC (Crni dani Cerna). Uspješno se bavio izradom gitara.

Iza njega su ostali supruga i maloljetni sin.

"Počeli smo skupa da je sklapamo al eto, nije nam se dalo završit, falio nam je samo jedan dio da sve privedemo kraju ali nije stigao na vrijeme, kao da je nešto čekao. Ostala je na tvom radnom stolu, nedovršena ali nekad i nekako ćemo je završiti do kraja i poslati ti nekoliko rifova s nje. Otišao si prerano i ne mogu reći da si negdje na boljem mjestu jer je tvoje mjesto trebalo biti na zemlji barem još 44 godine uz tvoje najmilije. Trebalo je još puno gitara da se završi na ovom stolu. Nije otišao samo dobar profesor, glazbenik, umjetnik. Otišao je prije svega jedan pravi insan. Nažalost", napisao je na facebooku njegov kolega glazbenik Zlatan Bečić.

Dr. sc. Rijad Šišić rođen je 17. travnja 1975. godine u Gračanici. Osnovnu i srednju školu završio je u Lukavcu, a Rudarsko-geološki fakultet upisao je školske 1994/95. godine. Još kao student III godine počeo se zanimati i baviti znanstveno-istraživačkim radom, sudjelujući u izradi većeg broja elaborata, projekata i studija pri tadašnjoj Katedri za energetske resurse, sigurnost i ekologiju Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Tuzla.

Godine 1998. izabran je za demonstratora na predmetu “Ventilacija”. Diplomirao je 2000. na Katedri za ventilaciju, sigurnost i ekologiju. Odmah po okončanju studija angažiran je na Rudarsko-geološkom fakultetu Tuzla kao suradnik-istraživač, a od 2001. kao asistent na istoj Katedri, izvodeći vježbe na nizu predmeta na Rudarskom i odsjeku Bušotinske eksploatacije mineralnih sirovina.

Postdiplomski studij upisao je na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Tuzla 2003. Magistarski rad na temu “Dinamička i energetska interakcija fluida i podzemnih prostorija” odbranio je 2005. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli. U zvanje višeg asistenta izabran je 22. lipnja 2005. godine za užu znanstvenu oblast «Aerologija i sigurnost» na RGGF Tuzla. Od 2005. godine izvodi vježbe na nizu predmeta vezanih za Mehaniku fluida, Termodinamiku, Prirodne opasnosti i dr..

Doktorsku disertaciju na temu “Izentropski aerodinamički potencijali rudnika u uslovima eksplozije gasa ili prašine” obranio je na RGGF Tuzla 11. siječnja 2008. godine, a u znanstveno zvanje docenta izabran je Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli dana 10. lipnja 2008. godine.

Nakon provedenog punog izbornog razdoblja u zvanju docenta, te raspisivanju natječaja za napredovanje, Odlukom Senata u Tuzli od 15. svibnja 2013. godine dr. sc. Rijad Šišić izabran je u zvanje izvanrednog profesora, a izborno razdoblje mu je tekao od 11. lipnja 2013. Obavio je više studijskih i specijalistčkih boravaka na znanstveno-istraživačkim institucijama u inozemstvu kao i nekoliko gostujućih predavanja.

Njegovu biografiju objavio je ovim povodom kolega Edin Delić, aktulanim načelnik Lukavca, a prenio portal Rtvtk.ba.