Podijeli članak

Deseta Sjednica Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH, na kojoj su načelnici i gradonačelnici s područja Federacije potpisali Sporazum o suradnji između Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i Saveza općina i gradova (SOG) FBiH, održana je u srijedu u Neumu.

Potpisnici su suglasni da SOG FBiH ostvaruje aktivniju ulogu u predlaganju zakonskih i drugih akata radnim tijelima i Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Elvir Karajbić kazao je kako se potpisivanjem Sporazuma želi produbiti odnos između Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i SOG-a FBiH, te osnažiti suradnju, gdje se očekuje aktivnija uloga Saveza u predlaganju zakonskih akata.

Predsjedavajući Skupštine Saveza općina i gradova FBiH Faris Hasanbegović istaknuo je važnost potpisivanja Sporazuma te izrazio nadu kako će se od sada zakoni donositi od razine lokalne zajednice prema višim nivoima vlasti, dok je direktorica SOG-a FBiH Vesna Travljanin kazala kako se nada da Sporazum neće biti samo formalnog karaktera, već da će lokalni nivo zaista imati ulogu kakvu zaslužuje u društvu.

Inače, centralna tema ovogodišnje Skupštine je predstavljanje Analize pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Viši stručni suradnik za javne financije Saveza Gregor Jurišić kazao je kako bi Analiza trebala poslužiti kao validan argument za pokretanje inicijative Saveza za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

"Kako bi se općinama i gradovima kompenzirala ova razlika između smanjenih prihoda na osnovu otplate vanjskog duga i povećanih rashoda, u Analizi se predlaže povećanje udjela općina i gradova u prihodima od indirektnih poreza s trenutnih 8,42 posto na 9,81 posto, što bi bilo dovoljno da kompenzira smanjenje prihoda nastalih uslijed otplate vanjskog duga FBiH", kazao je Jurišić.

Također, u analizi se predlažu tri varijante povećanja udjela jedinica lokalne samouprave u prihodima od poreza na dohodak i poreza na dobit, tako je prva varijanta povećanje minimalnog udjela jedinica lokalne samouprave u prihodima od poreza na dohodak sa sadašnjih 34,46 posto na 50 posto.

"Druga varijanta je raspodjela prihoda od poreza na dobit između jedinica lokalne samouprave i županija, odnosno kantona u omjeru 50:50 na osnovu kriterija broja zaposlenih ili broja stanovnika, a u trećoj varijanti bi 100 posto prihoda od poreza na dohodak pripadalo općinama i gradovima", kazali su Jurišić i ekspert za javne financije Saveza Brankica Lenić.

Sjednici je prisustvovala i savjetnica dopremijerke Vlade FBiH Ružica Udovičić koja je kazala kako je kvalitetno upravljanje potencijalima kojim raspolažu jedinice lokalne samouprave važno i potrebno za kvalitetan život.

"Da bi se to i ostvarilo potrebno je osigurati materijalnu osnovu. Općine i gradovi osnovne su upravne jedinice u BiH i u njima se odvija život naših građana, kroz njih stanovnici rješavaju svoje životne, stambene, komunalne potrebe i zato je važno kvalitetno upravljanje potencijalima kojim raspolažu jedinice lokalne samouprave", rekla je Udovičić.

Viša savjetnica za socijalnu uključenost i upravu Veleposlanstva Švicarske u BiH Dimka Stantchev Skeie također je naglasila veliku važnost općina i gradova, kao i to da Projekt "Jačanje kapaciteta saveza u BiH" ima punu podršku tog veleposlanstva. 

Predstavnik GIZ-a Peter Wolf kazao je kako je GIZ u BiH prisutan od 1995. godine i da pruža podršku zemljama jugoistočne Europe, a da su u BiH usmjereni na jačanje civilnog društva te također naglasio dobru suradnju sa SOG FBiH.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine organizacija je koja okuplja sve jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH i djeluje kao njihov zakonski zastupnik, a svrha Saveza kao predstavnika općina i gradova Federacije je da predstavlja i zastupa njihove interese na najbolji mogući način prema svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, priopćeno je iz SOG-a Federacije BiH.