Podijeli članak

U Mostaru je u utorak održan osnivački sastanak Mreže za javne financije Saveza općina i gradova FBiH (SOGFBiH) na kojem je sudjelovalo četrdeset predstavnika jedinica lokalne samouprave koji su tom prigodom potpisali i Deklaraciju o osnivanju spomenute mreže.

Mreža za javne financije Saveza općina i gradova FBiH predstavljat će konzultacijsko i savjetodavno tijelo u okviru Saveza općina i gradova FBiH i zajedničku platformu pomoćnika načelnika/gradonačelnika za financije, pri čemu će glavna svrha Mreže biti jačanje aktivnosti i inicijativa u segmentu javnih financija općina i gradova u Federaciji BiH i jačanje suradnje i koordinacije pomoćnika načelnika/ gradonačelnika za financije.

U okviru Mreže bit će obrađivane teme vezane za stanje i probleme općinskih/gradskih financija i iznalaženje zadovoljavajućih rješenja za pojedinačne i zajedničke probleme u segmentu općinskih/gradskih financija (kao što su raspodjela prihoda od izravnih i neizravnih poreza jedinicama lokalne samouprave, pitanje taksi i naknada, eventualno donošenje Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave…), te definiranje sugestija jedinica lokalne samouprave, koje će biti upućivane višim razinama vlasti (županijskoj i federalnoj), s ciljem usklađivanja zakonodavstva u oblasti javnih financija s prijedlozima jedinica lokalne samouprave.
 

- Krajnji je cilj rješavati zakone koji su najveći problem kada govorimo o lokalnoj samoupravi te borba za decentralizaciju, od Zakona o javnim prihodima u FBiH do drugih zakonskih i podzakonskih akata koji imaju direktno utjecaj na rad općina i gradova u pogledu financiranja - kazao je nakon sastanka zamjenik predsjednika Predsjedništva Skupštine općine Saveza gradova i općina (SOGFBiH) Ivan Vukadin.

Napomenuo je kako se građani prvo obraćaju načelnicima i administraciji jedinica lokalne samouprave za rješavanje svojih problema pa im iz tih razloga predstoji borba za decentralizaciju u službi javnih prihoda.

Glavna savjetnica Grada Mostara Radmila Komadina ocijenila je kako predstavnicima jedinica lokalne samouprave predstoji veliki zadatak, a to je analiza zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na javne prihode i financije i na osnovu nje (analize) zajednički nastup Saveza općina i gradova prema višim instancama vlasti (federalnim i županijskim) za izmjenu tih zakonskih propisa.

-  Što se tiče zakonskih propisa na kojima će posebno raditi predstavnici lokalne samouprave, to su Zakon o pripadnosti javnih prihoda, te zakoni o dugu i zaduživanju, kao i o proračunu u FBiH koji nisu precizirani - navela je Komadina.

Direktorica SOGFiH Vesna Travljanin podsjetila je kako u skandinavskima i drugim demokratskim zemljama čak 90 posto proračuna ide na lokalnu razinu, dok je to u BiH obrnuto, prenosi Fena.