Podijeli članak

Kada je riječ o sigurnosnoj situaciji, u Federaciji za 2017. godinu imamo dosta dobre pokazatelje, tako da smo ukupno stanje ocijenili zadovoljavajućim, s pozitivnim trendovima u sve tri oblasti - naglasio je jučer u Orašju ravnatelj Federalne uprave policije Dragan Lukač na redovitom mjesečnom sastanku policijskih ravnatelja ministarstava unutarnjih poslova županija u FBiH.

Informacija je urađena na temelju analitičkih podataka koje vode sva županijska ministarstva i koja se objedinjuju u analitici FUP-a. U oblasti kriminaliteta zabilježeno je smanjenje za 9% u odnosu na 2016. godinu, dok je za 13% manje prekršaja JriM.

- Posebno je ohrabrujući podatak da je broj prometnih nesreća za navedeno razdoblje smanjen za 6 posto. I dalje je veliki broj nesreća sa smrtnim posljedicama, ali i taj trend je u smanjenju, što je dobar znak da policija poduzima odgovarajuće mjere i optimistično je za godinu koja je pred nama - rečeno je na sastanku.

U promatranju ukupnog stanja sigurnosti u FBiH u javnosti je iznesen jako bitan podatak da su u razdoblju od 2011. zaključno s 2017. godinom policijska tijela iz svih deset županija i federalni MUP smanjili ukupan broj izvršenih kaznenih djela za čak 11 tisuća.

- To je veliki rezultat koji je policija napravila i u godini pred nama radit ćemo na jačanju organizacijskog, kadrovskog i normativnog pravnog rada policijskih tijela u FBiH. Ovaj pozitivni trend nastavit ćemo i u 2018. godini koja, po nekim drugim stvarima, može biti dosta izazovna sa sigurnosnoga stajališta - zaključeno je na sastanku kojem je nazočio i predsjednik Vlade PŽ-a Marijan Klaić.