Podijeli članak

Središnja banka Bosne i Hercegovine (SBBiH) objavila je statistiku izravnih stranih investicija za 2016. godinu, koja pokazuje da je priliv izravnih stranih investicija u 2016. godini iznosio 536,3 milijuna KM, odnosno 1,8 posto BDP-a.

U strukturi izravnih stranih investicija, na vlasnički kapital se odnose prilivi od 289,4 milijuna KM, iznos zadržanih zarada od 193,5 milijuna KM, dok je u pogledu kategorije ostalog kapitala u 2016. godini zabilježen priliv u iznosu od 53,4 milijuna KM.

U pogledu geografskog rasporeda, najviše priliva investicija u 2016. bilo je iz Hrvatske (119 milijuna KM), Austrije (73,9 milijuna KM) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (66 milijuna KM), Velike Britanije (52,2), te Nizozemske (51).

Promatrano po djelatnostima, najviše investicija je realizirano u oblasti trgovine na veliko u iznosu od 148,8 milijuna KM, zatim u oblasti financijskih uslužnih djelatnosti (bankarski sektor), u iznosu od 139,1 milijuna KM, zatim u oblasti proizvodnje duhanskih proizvoda 67,7 milijuna KM i u proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda 49,3 milijuna KM, te u djelatnosti telekomunikacija (34,2). U ukupan rezultat ulaze i odljevi investicija, pri čemu je najveći odljev u oblasti proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda u iznosu od 58,1 milijuna KM.

Stanje izravnih investicija reflektira i tijekove u datom periodu, ali i druge ekonomske promjene (revaluaciju, devizne tečajeve, itd), pa stoga daje dodatnu informaciju u odnosu na promatranje isključivo tijekova. Na kraju 2016. godine, stanje je iznosilo 12,96 milijardi KM, od čega se najveći dio od 68% odnosi na vlasničke udjele.

Najveći iznos stanja izravnih investicija se i dalje odnosi na Austriju (2,5 milijardi KM), Hrvatsku (2,2 milijarde KM) i Srbiju (2,1 milijardi KM).

Prvi put je uvedena statistika o izlaznim stranim izravnim investicijama iz Bosne i Hercegovine u inozemstvo. Očekivano su iznosi mnogo niži nego za ulazne investicije, ali pokazuju da ipak postoji investiranje od strane rezidenata u inostranstvo i u 2016. godini tijekovi investiranja u inostranstvo iznosili su 65,9 milijuna KM. Kao posljedica investiranju u proteklim godinama, ukupno stanje domaćih investicija u inostranstvo iznosi 748,4 milijuna KM.

U skladu s politikom revizije, s objavljivanjem podataka za 2016. godinu izvršene su revizije iznosa za tokove i stanja direktnih stranih investicija i za prethodne godine, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću SBBiH.