Podijeli članak

Ako se obistine projekcije koje su napravili ekonomski analitičari iz Direkcije za ekonomsko planiranje u 2018. godini, pojačat će se rast javnih investicija, rast izvoza, i rast privatnih investicija... 

- Vanjsko okruženje tijekom prethodnih godina predstavljalo je glavnu strukturalnu odrednicu ekonomskih kretanja u BiH. U skladu s tim, pretpostavke DEP-a za 2018. godinu zasnovane su na projekcijama povoljnih ekonomskih prilika u užem i širem okruženju te intenziviranju reformskih aktivnosti u zemlji koje će omogućiti nastavak provedbe aranžmana s MMF-om. Izravna posljedica ovih aktivnosti bila bi očekivano povećanje javnih investicija s više od 30%.

Pored toga, očekuje se nastavak snažnog izvoznoga rasta sa stopom od 7,1%, koja je uslijed snažnog baznog efekta (uzrokovanog snažnim rastom s više od 9% u prethodne dvije godine) nešto niža u odnosu na projekciju 2017. godine - piše, između ostalog, u analizi koju su napravili u Direkciji za ekonomsko planiranje BiH.

Prema njihovim procjenama, u 2018. se očekuje snažan izvozni rast i bolje poslovno okruženje, a kako ističu u svojim analizama, “generalno veći optimizam vezan uz provođenje aranžmana s MMF-om mogao bi dovesti do blagog jačanja rasta privatnih investicija na realnu stopu od 6,9% u 2018. godini”. Sve navedene procjene sa snažnim rastom javnih radova, prema njima, trebale bi dovesti do ukupnog realnog rasta investicija u stalna sredstva od 10,6%. 
 
Ako se ostvare investicije zajedno s finalnom potrošnjom, projicirani ukupni ekonomski rast u BiH iznosio bi 3,4% u 2018. godini. Kako bi ekonomski rast bio ostvaren, moraju se u razdoblju od 2018. do 2020. godine provesti najavljene reforme koje je BiH obećala službenom Bruxellesu radi pristupanja u članstvo Europske unije. Pravodobna i primjerena provedba strukturalnih reformi dovela bi, prema njihovoj procjeni, do povećanja iskorištenosti postojećih i pokretanja novih industrijskih kapaciteta, više razine ulaganja od inozemnih i domaćih investitora, posebno u okviru prerađivačke industrije.

“Očekuje da energetski sektor, koji je u prethodnom razdoblju bio jedan od nositelja industrijske proizvodnje, nastavi pozitivan trend rasta proizvodnje i dodatno osnaži industrijsku proizvodnju u BiH u navedenom razdoblju. Prema projekcijama DEP-a, ovo bi trebalo rezultirati godišnjim povećanjem bh. industrijske proizvodnje s više od 5% u odnosu na 2017. godinu. Sve ovo bi dovelo i do ukupnog rasta stope zaposlenosti.

“Na osnovi predviđenih sveukupnih ekonomskih događanja u EU i na domaćem tržištu, u BiH se može očekivati nastavak postupnog smanjenja stope registrirane nezaposlenosti koja bi mogla biti niža u odnosu na stopu nezaposlenosti prije ekonomske krize. Broj zaposlenih osoba bi mogao biti veći za 2,5%, uz nominalni rast prosječne neto plaće od 2,3%”. najavljuju iz Direkcije za ekonomsko planiranje.