Podijeli članak

Kada se govori o doktorima medicine, stomatologije, inžinjerima uglavnom se misli kako ljudi koji imaju takva zvanja ne mogu imati problema sa pronalaskom posla. Možda je tako u nekim drugim državama, ali ne i u BiH. Na popisima nezaposlenih nalaze se i oni.

Prema podatcima Službe za zapošljavanje HNŽ-a u kolovozu je u evidenciji ove institucije bilo devet doktora medicine, osam stomatologa, dvanaest inžinjera elektrotehnike, trinaest inžinjera cestovnog prometa, čak 78 građevinskih inženjera. Naravno, kada se uzme u obzir kako su u evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ-a 403 pravnika može se reći kako prije navedeni podatci nisu alarmantni. Ipak, rijetko ćemo sresti liječnika koji ne može naći posao. Ili pak stomatologa. Uglavnom se radi o mladim ljudima koji već određeno vrijeme ne mogu naći posao i vrlo je izvjesno kako će oni uskoro završiti u nekim drugim zemljama u kojima će bez većih problema naći posao u struci. 

U ovom mjesecu evidentirano je 739 novoprijavljenih osoba. Istodobno je zbog zaposlenja brisano 578 osoba, 18 osoba brisano je po osnovu registriranja obrta ili ostvarenja prihoda po bilo kojem osnovu u visini određenoj važećim zakonima. 

Od ukupnog broja novoprijavljenih osoba njih 482 su se javili na evidenciju zbog prestanka radnog odnosa. Koncem kolovoza zdravstvenu zaštitu putem Službe za zapošljavanje koristilo je 23.798 nezaposlenih osoba ili 78,6 %. To znači da na svake četiri osobe evidentirane kod Službe za zapošljavanje tri su istodobno i korisnici zdravstvene zaštite. Promatrano po općinama najveći udio korisnika zdravstvene zaštite u ukupnom broju  nezaposlenih ima Jablanica 84,0 %, Čitluk 83,5 %, Čapljina 82,1 %, Stolac 79,9 %, Mostar 79,4 %, Prozor-Rama 77,7 %, Neum 74,4 %, Konjic 66,8 % i Ravno 64,9 %. Koncem mjeseca evidentirano je i 1.416 korisnika novčane naknade što je u odnosu na prošli mjesec više za 1,2%. Od ukupnog broja 56,0 % korisnika novčane naknade otpada na Mostar, na Čitluk 11,0 %, na Konjic 8,4 %, na Čapljinu 8,0 %, na Jablanicu 7,7 %, itd. U ovom mjesecu 7 osoba sa evidencije nezaposlenih steklo je pravo na dokup staža do tri godine za odlazak u mirovinu.

Na evidenciji se nalazi ukupno 4.291 razvojačeni branitelj (svaki sedmi na evidenciji), kao i 808 članova obitelji poginulih i nestalih branitelja. Broj branitelja je za 0,1 % manji nego prošlog mjeseca.

U ukupnom broju nezaposlenih osoba koncem kolovoza nalaze se i 354 ratna vojna invalida, 250 osoba sa faktorom otežane zapošljivosti, kao i 427 ostalih invalida. U kolovozu su poduzeća putem Službe za zapošljavanje iskazale potrebu za 67 djelatnika-

Na web stranci ove institucije mogu se naći desetine oglasa kroz koje se traže radnici. Prodavači, vozači, kuhari, cjevari, monteri samo su neka od zanimanja koja se najčešće traže kroz ove oglase. 

Iz ovoga se jasno vidi kako obrazovanje nije usklađeno sa tržištem rada, te kako će se u budućnosti morati raditi na rješavanju ovoga problema ukoliko želimo da na listi nezaposlenih bude manje ljudi. 

Zanimljiv je podatak kako se čak 8579 osoba nalazi na popisu nezaposlenih više od devet godina.