Podijeli članak

Međunarodna organizacija rada (ILO) i Vijeće za regionalnu suradnju (RCC) će zajednički napraviti platformu za zapošljavanje i socijalna pitanja zapadnog Balkana u okviru novog projekta koji financira Europska komisija, a koji je potpisan danas u Bruxellesu.

Projekt vrijedan tri milijuna eura pod nazivom „Platforma za ekonomska i društvena pitanja“ (ESAP) zajednički će realizirati Međunarodna organizacija rada i Vijeće za regionalnu suradnju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Kroz projekt će se ojačati regionalna suradnja kao i institucionalni kapaciteti javnih uprava, udruženja poslodavaca i radnika što će im omogućiti da pripreme i na učinkovit način provedu reforme tržišta rada kao i reforme socijalne politike te na taj način ostvare napredak u predpristupnom procesu.

Generalni tajnik Vijeća Goran Svilanović je danas na potpisivanju sporazuma rekao da „Vijeće očekuje da će udruživanjem snaga sa Općom direkcijom za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, ILO-om i vladama Zapadnog Balkana doprinijeti jačanju kapaciteta javnih uprava radi boljih rezultata i praćenja socijalne te politike zapošljavanja i upravljanja ljudskim kapacitetima“.

Regionalni direktor ILO-a za Europu i Središnju Aziju Heinz Koller je kazao da „će se novom inicijativom za ekonomska i socijalna pitanja već postojećoj suradnji s Europskom unijom dodati i regionalna dimenzija. To će omogućiti i potaći uzajamno djelovanje i povezivanje institucija zaduženih za tržište rada na zapadnom Balkanu kao i povezivanje sa europskim institucijama“.

Direktor ILO-ovog tima za tehničku podršku dostojanstvenom radu i Regionalnog ureda za Centralnu i Istočnu Europu Antonio Graziosi je precizirao da će ILO „posvetiti pažnju jačanju uloge i učinkovitosti tripartitivnog socijalnog dijaloga, unaprjeđenju zakonskih propisa o radu, promoviranju kolektivnog ugovora, jačanju inspekcija rada i osiguravanju aktivnijeg sudjelovanja socijalnih partnera u izradi politike tržišta rada“.

Viši stručnjak u Vijeću za regionalnu suradnju Vanja Ivošević je ponovila da „će sa jedne strane Vijeće raditi sa službama za zapošljavanje na jačanju njihovih kapaciteta i pripremama za buduće sudjelovanje u sklopu Europskog portala za mobilnost pri zapošljavanju - EURES dok će sa druge raditi na unaprjeđivanju regionalne suradnje kroz strukuirani regionalni dijalog o socijalnim i politikama zapošljavanja što će doprinijeti provođenju nacionalnih reformi i dogovorenih ciljeva u okviru strategije Jugoistočna Europa 2020 čiji je krajnji cilj da se poveća ukupna zaposlenost u regiji“.
Projekt ESAP će trajati 36 mjeseci a projektni tim će se nalaziti u Sarajevu. Putem projekta će se uspostaviti struktuiran dijalog o socijalnim i pitanjima zapošljavanja između vlada i socijalnih partnera na Zapadnom Balkanu. Projektom će se obuhvatiti neposredne i virtualne aktivnosti poput regionalnih sastanaka, bilateralnih razmjena i razvoja novih alata i informativnih materijala. Uspostavit će se i virtualna platforma putem koje će se pratiti i nadopunjavati pojedinačne aktivnosti, priopćeno je iz RCC-a.