Podijeli članak

Temelji deset vjetroagregata buduće elektrane na platou Podveležja u potpunosti su završeni, a u tijeku je betoniranje preostalih pet temelja. U fazama koje su prethodile aktualnim radovima na gradilištu Vjetroelektrane, osigurani su neophodni uvjeti za priključenje elektrane na mrežu, pa je u okviru LOT-a 2 izgrađena i moderna transformatorska stanica.

- Riječ je o trafostanici 110/30kV koja je namjenski građena za potrebe Vjetroparka, odnosno za plasman proizvedene električne energije u prijenosni elektroenergetski sistem BiH. Za povezivanje trafostanice s 15 vjetroagregata iskopano je više od deset km kanala po vrlo teškom terenu i u njih je položeno više od  40 km kablova - naveo je Enis Letić, rukovodilac projekta izgradnje trafostanice VE „Podveležje“.

Elektroprivreda BiH je početkom 2018.godine s kompanijom ABB d.o.o. Zagreb zaključila ugovor  o projektiranju, isporuci opreme, izgradnji i puštanju u pogon transformatorske stanice 110/30 kV Podveležje, te srednjenaponske kablovske i telekomunikacione mreže kojom se 15 vjetroagregata VE „Podveležje“ povezuje s pripadajućom transformatorskom stanicom.  

U realizaciju ugovora Elektroprivreda BiH je investirala 9,5 milijuna KM. Građevinske i montažne radove obavile su bh. kompanije Amitea Mostar i Elektrocentar Petek Tuzla, uz nadzor stručnog osoblja Elektroprivrede BiH.

Projekt je rađen po FIDIC (Međunarodno udruženje konzultantskih inženjera) ugovoru Žuta knjiga, koji iziskuje i angažman međunarodno priznatog inženjera. Poslove FIDIC inženjera obavljao je Bakir Arslanagić iz Elektroprivrede BiH.  

- Obično kod ovakvih projekata u našoj zemlji, koji su međunarodni, FIDIC inženjer bude angažiran iz inozemstva, ali mi smo pokazali kako imamo dovoljno stručno i domaće osoblje koje može odgovoriti na stroge međunarodne propise - kazao je inženjer Arslangić.

Zahvaljujući izgradnji priključnog 110 kV dalekovoda, koji je realiziran u sklopu ugovora između Elektroprivrede BiH i Elektroprijenosa BiH vrijednog 2,7 milijuna KM, transformatorska stanica na Podveležju uspješno je priključena na prijenosnu mrežu i s njom će se upravljati direktno iz Sarajeva.

  - Izvršena su sva potrebna ispitivanja komunikacione opreme i utvrđeno je da je sve spremno za nadzor i upravljanje trafostanicom i vjetroagregatima, tako da će se nesmetano upravljanje Vjetroelektranom Podveležje vršiti iz Dispečerskog centra Elektroprivrede BiH u Sarajevu - potvrdio je Senad Mujagić, vodeći stručni suradnik za operativno upravljanje u Elektroprivredi BiH.

 Izgradnjom Vjetroelektrane “Podveležje” značajno će se povećati udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u okviru sistema Elektroprivrede BiH, odnosno smanjiti stopa korištenja fosilnih goriva, priopćeno je iz Službe za komunikacije Elektroprivrede BiH.