Podijeli članak

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) dostavio je Parlamentarnoj skupštini BiH konačni prijedlog amandmana na prijedlog novog Zakona o javnim nabavkama BiH. TI BiH smatra da Prijedlog novog Zakona o javnim nabavkama ne osigurava mehanizme za uspješnu prevenciju korupcije i sankcioniranje neodgovornih sudionika javnih nabavki, kao ni transparentnost, efikasnost i racionalno trošenje javnih sredstava.

Rješenja koja je ponudio TI BiH odnose se na uvođenje dodatnih odredbi s naglaskom na sprečavanje korupcije i sukoba interesa osoba zaduženih za provođenje javnih nabavki. Predloženo je sačinjavanje plana borbe protiv korupcije u javnim nabavkama, obveza lica u ugovornim organima da prijave uočene nepravilnosti, zaštita lica koja prijavljuju korupciju u javnim nabavkama i detaljno su definirane nedozvoljene situacije sukoba interesa, kao i postupanje organa u slučaju istih.

TI BiH je ukazao i na obvezu objavljivanja plana nabavki za sve ugovorne organe, s ciljem sprečavanja „ad hoc“ pristupa u provođenju nabavki i unapređenja transparentnosti postupaka, kao i na neophodnost objavljivanja daleko više informacija na Portalu javnih nabavki.

Predloženo je i ukidanje filijala Ureda za razmatranje žalbi u Banjaluci i Mostaru, koje su predviđene posljednjim izmjenama Zakona, imajući u vidu da još uvijek nije omogućeno njihovo funkcioniranje, čime je onemogućena pravna zaštita ponuđača u posljednja četiri mjeseca jer je spriječeno rješavanje žalbi koje dolaze sa prostora čiju nadležnost bi trebalo da pokrivaju ispostave Banja Luka i Mostar. Zadržavanjem URŽ na dosadašnjoj lokaciji i povećanjem broja zaposlenih, mogla bi se znatno uspješnije osigurati jednobrazna praksa u postupanju, efikasnije provođenje žalbenih postupaka i godišnja ušteda od preko milijun KM.

Također, predloženo je proporcionalno smanjenje administrativnih  taksi za podnosioce žalbi, imajući u vidu da enormno povećanje pristojbi iz posljednjih izmjenama Zakona destimulira pokušaje ostvarivanja e pravne zaštite, a time i borbu protiv korupcije u javnim nabavkama BiH.

U prijedlogu amandmana posebno je istaknuta potreba za povećanjem sankcija za kršenje Zakona, i to ne samo za ugovorne organe, jer to u konačnici plaćaju porezni obveznici, već i za odgovorna lica u ugovornim organima, kao i za ponuđače i njihova odgovorna lica. Sadašnji prijedlog ZJN BiH predviđa novčane kazne za odgovorno lice u ugovornom organu koje su niže nego u aktualnom ZJN, što sigurno nije u funkciji podizanja nivoa odgovornosti, a na čemu insistiraju i Direktive EU o javnim nabavkama koje ukazuju na potrebu primjene „razmjernijih, efikasnijih i zastrašujućih kazni“ za sve nepoštivatelje odredbi zakona. Kazna u postojećem Zakonu do 4.000,00 KM za odgovorno lice je smanjena na iznos od 300,00 do 3000,00 KM, što predstavlja korak nazad u smislu unapređenja odgovornosti. U skladu sa rješenjima susjednih zemalja predložene su sankcije do 25.000 KM za odgovorna lica u ugovornim organima, do 20.000 KM za ponuđače i do 15.000 KM za ugovorne organe. Značajnije pooštravanje kaznenih mjera dovelo bi do povećanja odgovornosti svih sudionika u javnim nabavkama, jačajući zaštitu javnog interesa kada je u pitanju racionalno trošenje proračunskih sredstava.

Upozoreno je i na neophodnost smanjenja postotka izravnih sporazuma, jer je dosadašnja praksa pokazala da je i do 35% sredstava za nabavke trošeno primjenom ovog netransparentnog postupka. Zbog toga je jedan od predloženih amandmana ograničavanje ukupne vrijednosti nabavki putem izravnog sporazuma na 10%.

TI BiH apelira na zakonodavce da konačno iskoriste priliku za unapređenje Zakona o javnim nabavkama i uvođenje antikorupcijskih mehanizama, koji su odavno uvršteni u zakone o javnim nabavkama zemalja regije, prepoznajući potrebu za usklađivanjem Zakona sa EU direktivama i štetu koju zloupotrebe u javnim nabavkama nanose državnom proračunu.