Podijeli članak

Svjetski dan vida obilježava se svake godine drugog četvrtka u listopadu, s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja dobrog vida, prevenciji i pravovremenoj korekciji eventualnih problema sa vidom. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije 80 posto svih oštećenja vida moguće je prevenirati ili izliječiti, a strategije prevencije oštećenja vida i sljepoće među najjeftinijim su ulaganjima u zdravstvenoj zaštiti.

Ova, 2018. godina je peta godina primjene akcijskog plana Svjetske zdravstvene organizacije koji se odnosi na prevenciju sljepoće i oštećenja vida pod nazivom "Briga o očima svugdje" (Eye Care Everywhere). Ove godine Svjetska zdravstvena organizacija teži ka rješenjima kako bi omogućila da svi svuda u svijetu imaju pristup zaštiti zdravlja očiju.

Jedan od načina ranog otkrivanja poremećaja vida kod djece je skrining za rano otkrivanje poremećaja vida. Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica provodi skrining vida kod svih učenika prvog razreda u svim osnovnim školama u svih 12 općina na području ZDK svake godine.

Ove godine, Služba provodi besplatni dobrovoljni pregled vida za učenike i nastavno i drugo osoblje u svim srednjim školama u ZDK. Pregledi se provode u prostorijama srednjih škola u trajanju od dva sata u dogovoru sa osobljem škole, ovisno o rasporedu sati kako se nebi remetio nastavni program škole. Cilj ovakvog načina provođenja pregleda vida je ukazati na značaj prevencije bolesti organa za vid uz podjelu zdravstveno-odgojnih plakata.

Problemi s vidom mogu se pojaviti bilo kad,bez obzira na godine i socijalni status. Više od pola ljudi koji danas živi na planeti Zemlji, ima neko oštećenje vida. Slabovidnost (ambliopija) je smanjena vidna oštrina u jednom ili oba oka koja nastaje tijekkom procesa ranog razvoja vida. Stoga, liječenje slabovidnosti može biti uspješno jedino ako se započne u ranom periodu života djeteta. Zbog nepoduzimanja mjera liječenja slabovidnosti mogu se pojaviti psihološke smetnje, ograničava se izbor zanimanja, mijenja se ponašanje i uspjeh u školi, dolazi do gubitka pažnje ili manje zainteresiranosti za određene zadatke, te na taj način ograničava dijete u postizanju očekivanog uspjeha.

Zbog svega navedenog, molimo roditelje da, ukoliko dobiju uputnicu ili preporuku za odlazak na dalju dijagnostičku obradu, odvedu svoje dijete prvenstveno u ambulantu obiteljske ili opće medicine, a kasnije eventualno kod oftalmologa da bi se na vrijeme mogle spriječiti eventualne komplikacije. Briga o očuvanju vida vodi kvalitetnijem životu i pomaže zadržati dobar vid danas, ali i u budućnosti. Brinite o svojim očima i uočite promjenu!