Podijeli članak

Od siječnja do ožujka 2018. godine su sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile pozitivan ukupni financijski rezultat od 352,4 milijuna KM, dok se u istom lanjskom razdoblju radilo o, također pozitivnih, 176,8 milijuna KM. Poređenja radi, taj financijski rezultat je na razini proračuna u FBiH za cijelu 2017. godinu iznosio 175,7 milijuna KM.

Ovo je navedeno u konsolidiranom izvješću o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova izvanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje siječanj ­ ožujak 2018. godine, s kojem se danas upoznala Federalna vlada.

Izvješće je rađeno na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona i općina Federacije BiH, te financijskih planova izvanproračunskih fondova u Federaciji BiH (po deset kantonalnih službi za zapošljavanje i zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, MIO, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH).

Ukupni prihodi za razdoblje siječanj - ožujak 2018. godine iznose 2.002,2 milijuna KM, što je za 166,5 milijuna KM ili za 9,1 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 21,9 posto.

Pri tome prihodi od poreza iznose 1.755,4 milijuna KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 87,7 posto. Neporezni prihodi iznose 242,5 milijuna KM i čine 12,1 posto ukupnih.

Ukupni rashodi za razdoblje siječanj - ožujak 2018. godine ostvareni su u iznosu od 1.609,1 milijun KM, što je za 25,1 milijuna KM ili za 1,6 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Plaće i naknade troškova zaposlenih federalnih proračunskih korisnika u razdoblju siječanj - ožujak iznose 49,2 milijuna KM i u ukupnoj strukturi sudjeluju sa 12,9 posto. Na kantonalnoj razini bilježe ostvarenje od 264,6 milijuna KM i u ukupnoj strukturi sudjeluju sa 69,3 posto. Plaće i naknade troškova na općinskoj razini iznosile su 50,4 milijuna KM (13,2 posto u ukupnoj strukturi), a u sektoru socijalne zaštite, u svim izvanproračunskim fondovima Federacije BiH ostvarenje je 17,5 milijuna KM ili 4,6 posto od ukupnih.

Tekući transferi čine 47,3 posto ukupnih rashoda. Tekući transferi drugim razinama vlasti iznose 0,8 milijuna KM, pojedincima 678,2 milijuna KM, a neprofitnim organizacijama 44,1 milijun KM. Subvencije javnim poduzećima iznosile se 18,3 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 15 milijuna KM, dok je za druge tekuće rashode izdvojeno 9,2 milijuna KM, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.