Podijeli članak

Sud EU-a proglasit će 31. siječnja smatra li se nadležnim za slovensku tužbu protiv Hrvatske zbog navodne povrede europskog prava uzrokovane neprovedbom arbitražne odluke o granici, objavio je sud danas. 

Nezavisni odvjetnik suda EU-a, Estonac Priit Pikamae, prije nešto više od mjesec dana objavio je mišljenje da sud nije nadležan.

Sud ne obvezuje mišljenje odvjetnika suda

Njegovo mišljenje, međutim, sud ne obvezuje i teško se na osnovu toga može nazrijeti odluka suda. Dosadašnja praksa pokazuje da u predmetima koji se vode pred Velikim vijećem suda EU-a, a to je slučaj i s ovom slovenskom tužbom, sud slijedi mišljenje nezavisnog odvjetnika u oko polovici slučajeva.

Slovenija je pokrenula postupak protiv Hrvatske na temelju članka 259 Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i predložila sudu EU-a da utvrdi da Hrvatska krši 2. i 4. članak Ugovora, koji govori o poštivanju vladavine prava i lojalnoj suradnji među državama članicama EU-a. Slovenija također tvrdi da Hrvatska krši uredbu o zajedničkoj ribarskoj politici, schengenskim propisima o kretanju osoba te direktive pomorskom prostornom planiranju.

Stajalište Hrvatske je da sud EU-a nije nadležan odlučivati o zahtjevima Slovenije u navedenom postupku s obzirom na to da između dvije države nije doista riječ o sporu o primjeni i tumačenju prava EU-a, što bi bilo u nadležnosti suda Europske unije. Hrvatska drži da u ovom predmetu postoji spor koji se odnosi na tumačenje i primjenu međunarodnog prava, koji treba rješavati primjenom pravila međunarodnog prava i za to predviđenim sredstvima mirnog rješavanja sporova, uključujući pregovorima.

Odluči li sud da nije nadležan, postupak se automatski završava. U slučaju da se proglasi nadležnim ili djelomično nadležnim, uslijedit će rasprava o sadržaju, a nakon toga slijedi odluka suda.