Podijeli članak

Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru raspisuje natječaj za financiranje projekata koji su od značaja za studente, Sveučilište i društvo, doprinose kvaliteti studentskog standarda te promiču Zbor i Sveučilište. 

Natječaj je otvoren od 20.veljače 2017. do 15. ožujka 2017. godine. 

Aplikacije je potrebno dostaviti u Ured Studentskog Zbora u navedenom razdolju od 10 do 13 sati te poslati kopiju u elektronskom obliku na mail [email protected]

Privremeni i konačni rezultati bit će objavljeni na službenim web stranicama Zbora te na službenoj Facebook stranici. Koordinator projekta može uložiti žalbu putem e-maila na privremene rezultate Natječaja u roku od 3 dana od objave. 
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti Sveučilišta u Mostaru, podružnice Studentskog zbora na ustrojbenim jedinicama, studentske udruge te skupine studenata koji djeluju na Sveučilišnoj razini.

Pri aplikaciji je obvezno priložiti:
•    Obrazac A1 za pojedince ili obrazac A2 za udruge; obrazac B i obrazac C (preuzeti sa službenih web stranica Studentskog zbora http://studentskizbor.ba/index.php/docs/obrasci-za-projekte )
•    Presliku prve stranice indeksa koordinatora projekta / predsjednika Udruge,
•    Potvrda o registraciji udruge,
•    Studenti pojedinci kratki životopis, udruge program djelovanja.
Uz obvezne dokumente dozvoljeno je priložiti sve što može ići u korist prepoznavnja projekta.

Napominjemo, Studentski zbor neće financirati projekte koji nisu izvršili evaluaciju sredstava iz 2016. godine, kao ni nabavu nastavne opreme i pomagala,     odlazak na stručne i športske događaje u okviru nastave, projekte pristigle izvan roka propisanog u ovom natječaju, projekte s nepotpunom ili krivom dokumentacijom te projekte podnesene od strane pojedinaca ili udruga izvan Sveučilišta.

Dodatne napomene:
-    Prednost prilikom raspodjele sredstava imat će projekti koji su uredno izvršili prošlogodišnju evaluaciju, a udruge koje su odradile volonterske sate imat će prednost prilikom raspodjele sredstava.
-    Programi koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora tijekom provedbe programa na za to predviđenim mjestima.
-    Studentski zbor zadržava pravo sudjelovati u medijskoj prezentaciji programa.
-    Udruge mogu aplicirati za cijeli proračun ili projekte.
-    Svi projekti prijavljeni na natječaj u 2017. godini moraju biti realizirani do 1.3.2018. U suprotnom moraju izvršiti povrat sredstava Studentskom zboru.
-    Detaljno izvješče i evaluaciju projekta potrebno je dostaviti najkasnije 30 dana nakon završetka projekta.