Podijeli članak

Tagovi

 

Studentske pravobraniteljice, Selma Dumpor i Medina Rahimić za pogled.ba objasnile su kako je primarni cilj kancelarije studentskog pravobranitelja značaj studentskih prava i obaveza, te njihova zaštita. Na ovakav način se budi svijest studenata, te im se omogućava razgovor sa onima koji najbolje razumiju njihovu poziciju, a to upravo jesu njihovi vršnjaci. Studenti imaju pravo na prigovor u slučaju povrede studentskih prava utvrđenih zakonom, Statutom Univerziteta ili drugim općim pravnim aktima Univerziteta. Studentima su poručile da se bore za svoja zagarantirana prava i da nijedna osoba, pravna ili fizička, nema pravo da ih krši. Ukoliko je konstatirano da se radi o povredi prava kojima studenti raspolažu, studentski pravobranitelji će se posavjetovati sa onima čija su prava povrijeđene, nakon čega  će sastaviti molbu i dostaviti je onima koji su ta prava povrijedili. Dosadašnje pritužbe uglavnom su se ticale ispitnih rokova, uvjeta studiranja, školarine, sistema bodovanja i pravila bolonjskog ciklusa. Kancelarija pravobranitelja za rad je otvorena utorkom u terminu od 9 do 11 sati i petkom u terminu od 12 do 14 sati, u prostorijama Unije studenata.

 

Koji je cilj studentskih pravobranitelja?

Selma: Primarni cilj kancelarije studentskog pravobranitelja jeste da se istakne značaj studentskih prava i obaveza, te da se radi na njihovoj zaštiti. Stoga, studentskog pravobranitelja možemo definirati kao studenta koji, po dužnosti, brine o razvoju i provođenju  studentskih prava i studentskog standarda, te ukazuje na trenutne i moguće probleme. Naime, na ovakav način se budi svijest studenata, te im se omogućava razgovor sa onima koji najbolje razumiju njihovu poziciju, a to upravo jesu njihovi vršnjaci. Svjesni smo mnoštva prepreka  na koje studenti nailaze pri realizaciji svojih prava, pa samim tim  radimo na otklanjanju tih istih prepreka i motiviranju studenata da se izbore za sebe, da se ne plaše izjasniti, da zaista mogu i trebaju reagirati ukoliko se njihova prava dovedu u pitanje.

 

Koja se studentska prava najčešće krše?
 

Medina:Pravnim aktima kako Univerziteta, tako i pojedinih fakulteta je studentima zagarantirana doista veliki broj njihovih prava. Doista je teško izdvojiti prava koja se najčešće krše, iz razloga što je kancelarija pravobranitelja započela sa radom sredinom veljače. U  kratkom periodu poput ovoga, zaista nismo imali mnogo pritužbi, pa skladno sa tim nismo u mogućnosti utvrditi koja se to studentska prava u praksi najčešće krše. Ono što za početak možemo izdvojiti jeste pravo studenata na prigovor u slučaju povrede studentskih prava utvrđenih zakonom, Statutom Univerziteta ili drugim općim pravnim aktima Univerziteta. Upravo nemogućnost prigovora je zapreka pri realizaciji studentski prava.  

 

Kako ćete potaknuti studente da se ohrabre prijaviti nepravilnosti?
Selma: Svjesne smo činjenice da studenti, često iz straha ili pak iz neznanja, ostanu dosta pasivni po pitanju borbe za svoja prava. Tako da ovakav pristup je mnogo bliži studentima i smatramo da će se aktiviranjem ove kancelarije riješiti mnogi problemi na koje su studenti nailazili kada su se sami željeli izboriti za svoja prava. Ono što mnogi studenti ne shvaćaju jeste činjenica da nisu potrebne neke radikalne mjere kako bi uspjeli zaštititi svoja prava. Jer upravo kako sama sintagma kaže – to su prava koja pripadaju samim studentima i nitko ih ne smije kršiti. Ono što je potrebno jeste da se u predviđenom terminu konsultiraju se sa studentskim pravobraniteljima te da zajedno iznađu najbolje rješenje. Poruka koju želimo uputiti studentima jeste da treba da se bore za svoja zagarantirana prava i da nijedna osoba, pravna ili fizička, nema pravo da ih krši. Smatramo da će promocija studentskih pravobranitelja biti od velike koristi u ohrabrivanju studenata da reagiraju na kršenje njihovih prava.Koje korake poduzimate nakon prijave?
Medina: Nakon primljene pritužbe, potrebno je utvrditi da li je zaista došlo do povrede studentskih prava. Ukoliko je konstatirano da se radi o povredi prava kojima studenti raspolažu, studentski pravobranitelji će se posavjetovati sa onima čija su prava povrijeđene, nakon čega  će sastaviti molbu i dostaviti je onima koji su ta prava povrijedili. Treba istaknuti da je potrebno uložiti mnogo truda kako bi se iznašlo najadekvatnije rješenje.


Na kojim aktivnostima trenutačno radite?
Selma: Trenutno se ne možemo pohvaliti velikim brojem slučajeva. No, kao što smo već navele, razlog nalazimo u tome što je kancelarija pravobranitelja tek nedavno započela sa radom. Shodno ovome mnogi studenti uopće nisu ni svjesni činjenice da na nivou Univerziteta postoje osobe kojima se mogu obratiti ukoliko dođe do povrede bilo kojeg njihovog prava zagarantirana kako Statutima Univerziteta i fakulteta, tako i Zakonom o visokom obrazovanju HNK.  Također, štiteći pravo na privatnost studenata koji su se do sada obratili studentskim pravobraniteljima, nećemo navoditi slučajeve sa kojima smo se susretali. Jedino što možemo istaknuti jeste da su se pritužbe uglavnom ticale ispitnih rokova, uvjeta studiranja, školarine, sistema bodovanja i pravila bolonjskog ciklusa.

 

Na koji način vam se studenti mogu obratiti?
Medina: Kancelarija pravobranitelja za rad je otvorena utorkom u terminu od 9 do 11 sati i petkom u terminu od 12 do 14 sati, u prostorijama Unije studenata No, naravno oni koji ne mogu nas posjetiti u ovom terminu mogu pisati na e-mail ili stranicu Unije studenata, što će sa sigurnošću biti proslijeđeno nama.
Ovim putem pozivamo sve studente Univerziteta „Džemal Bijedić“, koji smatraju da je povrijeđeno neko njihovo studentsko pravo ili pak žele da se upoznaju sa listom svojih zagarantiranih prava, da nam se obrate. {jcomments on}

 

Pogled.ba