Podijeli članak

Studenti master studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostar predvođeni prodekanom za nastavu doc. dr Veldinom Ovčinom, ujedno i predmetnim profesorom Upravljanje marketingom i profesorom Muharemom Kozićem, tijekom vikenda boravili su u posjeti Aquareumal-u i Nature-a Concept Fojnica. 

Studenti master studija Poslovnog upravljanja i optimizacija poduzeća boravili su u posjeti kako bi na konkretnom primjeru kroz praksu naučili kako pripremiti i primjeniti  marketing plan, a koji će razvijati za bosanskohercegovačke kompanije i prezentirati javnosti u idućih mjesec dana. 

Inače pripremanje i prezentiranje marketing planova za bh. kompanije je redovna aktivnosti ovog fakulteta, a koju kordinira doc.dr. Veldin Ovčina.

Tijekom dvodnevne posjete studenti su imali priliki čuti kakvu je marketing strategiju primjenili NFC i Aquareumal d.o.o. koja je prema riječima voditelja prodaje Amira Bajraktarevića jedinstvena u BiH i teško primjenjiva u drugim uvjetima.

Tim ljudi Aquareumala predvođeni izvršnim direktorom Harisom Šehićem primjenili su marketing strategiju koja je jedinstvena u BiH jer nudi klijentima kupovinu apartmana u apartmanskom naselju i kupovinu minimalno sedam dana odmora u hotelu "Nature", a cijenu plate jednom i koriste odmah i zauvijek. 

Točnije riječ je o primjeni direktnog marketinga i to kroz prodaju apartmana u apartmanskom naselju Aquareumal i sedam dana odmora u hotelu "Nature" koje klijent plati jednom i koristi odmah.  Trenutačna cijena sedam dana odmora iznosi 3100 konvertibilnih maraka (KM).

Jedinstvena marketing strategija i nastup prema ciljnom tržištu Nature-a Concept Fojnica je model kupovine\sufinanciranja suvlasničkog dijela apartmana (sedmice) koji se gradi u sklopu hotela 'Nature' u Fojnici. Svaki apartman čine 52 suvlasnička dijela koji predstavlja broj jedinica u toku godine, a kupovinom suvlasničkog dijela (sedmice) kupac stiče pravo upisa u zemljišne knjige KO Fojnica, kao suvlasnik nad predmetnim apartmanom. Studenti su se zahvalili upravi Aquareumala i hotelu "Natura" na gostoljubljivosti u protekla dva dana i učenju kroz konkretne primjere uspješnih marketing strategija. 

Doc.dr. Veldin Ovčina je naglasio kako je cilj ovog master studija studentima pružiti učenje kroz konkretne primjere koji će im poslužiti i u toku studiranja, ali i kasnije u primjeni znanja na svom radnom mjestu.