Podijeli članak

Stožer civilne zaštite Grada Mostara na izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj, dana 24. ožujka 2020. godine, donio je nove zapovijedi: 

1. Zapovijeda/Naređuje se Crvenom Križu Grada Mostara ,za pomoć starijim osobama od 65 godina ,da u suradnji sa volonterskim organizacijama ,organiziraju rad pružanja pomoći (podizanje novca sa banke,podizanje mirovine ,kupovanje artikala za svakodnevnu uporabu –hrana ,sredstva za higijenu i dr.) .
.
2. Za provođenje ove zapovijedi/naredbe odgovoran je Crveni Križ Mostar . broj telefona na koji se može pozvati 036 551 573,036 558-785.

3. Zadužuje se Crveni Križ Mostar da putem Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara izvješćuju Stožer civilne zaštite Grada Mostara o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove zapovijedi/naredbe.

4. Ova zapovijed/naredba stupa na snagu danom donošenja.