Podijeli članak

U informaciji, koju je analizirala i usvojila Vlada FBiH, u 2016. godini podatke o poljoprivrednom zemljištu dostavilo je pet županija, i to USŽ, TŽ, BPŽ, HNŽ i ZHŽ, piše Večernji list BiH. Kada je riječ o ukupnoj površini koja se nalazila u zakupu u 2016. godini, iznosila je 768,02 ha, od 92 zakupoprimca, a uplaćena sredstva od zakupa iznose 72.327,62 KM. 

Najuređenija zemljišta

Godinu kasnije, u 2017., podatke su nadležnom federalnom ministarstvu dostavile samo tri županije, a to su TŽ, HNŽ i SBŽ. Navodi se i kako je broj zakupoprimaca u ovoj godini u FBiH bio nešto manji nego godinu ranije, njih 88 na površini od 353,42 hektara, od kojih je naplaćeno 42.755,88 KM.

Promatrajući podatke koji se odnose na uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta, u 2016. godine dostavljeno ih je 139, dok ih je godinu kasnije, u 2017., dostavljeno samo sedam. Izvršenom analizom dostavljenih projekata utvrđeno je da je ukupno uređeno 41,30 ha poljoprivrednog zemljišta, od toga u ZDŽ-u 15,70 i HNŽ-u 25,60 hektara, a godinu kasnije najuređenija zemljišta bila su u ZDŽ-u i SŽ-u, površine 4,38 hektara. Za ovo dvogodišnje razdoblje vođena je i evidencija o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta. Ukupno je promijenilo namjenu 280,11 hektara poljoprivrednog zemljišta i od te promjene namjene prikupljena su novčana sredstva u iznosu od 4,932.671,86 maraka.

U 2016. godini 1704 investitora promijenila su namjenu poljoprivrednog zemljišta, dok je u 2017. to učinio 1281 investitor. Programe gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu još uvijek nisu dostavile sve općine FBiH iako je zakonski rok za dostavljanje programa već davno istekao, tako da iste ne mogu raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države bez donošenja ovog programa.

Od ukupno 79 općina, samo 29 njih nadležnom ministarstvu dostavilo je program gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem na uvid. Potrebno je bilo dostaviti i podatke o kontroli plodnosti tla, a tu informaciju dostavile su samo tri županije, i to US, HN i ZD županija, stoji, između ostaloga, u informaciji o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za 2016. i 2017., koje je na nedavnoj sjednici usvojila Vlada FBiH. 

Realizacija ciljeva

Kada je riječ o realizaciji pojedinih ciljeva strategije gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, ona se temelji na suradnji i koordinaciji svih sudionika u procesu gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, počevši od tijela uprave na svim razinama vlasti, preko znanstveno-stručnih institucija, nevladinih organizacija i samih poljoprivrednika, odnosno vlasnika, ali i samih korisnika poljoprivrednog zemljišta.

Cijelu suradnju i koordinaciju potrebno je razvijati u duhu partnerstva u cilju boljeg poznavanja, održivog korištenja, kao i očuvanja te poboljšanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, stoji, između ostaloga, u informaciji.