Podijeli članak

Institut za filozofska istraživanja iz Hanovera (SR Njemačka) dodjeljuje dvije stipendije za istraživački rad, za period od 1. listopada 2017. do 31. srpnja 2018. godine.

Bit će podržani istraživački projekti na teme iz oblasti filozofije, humanitarnih i društvenih znanosti, a pruža se mogućnost realiziranja istraživačkih projekata u stvaralačkom, interdisciplinarnom i međunarodnom okruženju, prenosi Studomat.ba.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba poslati direktoru Instituta za filozofska istraživanja, elektronski (u pdf formatu), najkasnije do 15. ožujka 2017. godine, do 12.00 sati po istočnoeuropskom vremenu.

Za više informacija o stipendijama kontakt osoba je Anna Maria Hauk, telefon: +49 (0) 511 64 09 10, email adresa: [email protected], dok se dodatne informacije o Institutu za filozofiju u Hanoveru mogu dobiti na internet adresi www.fiph.de