Podijeli članak

Delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na čelu sa direktorom Muamerom Bandićem, posjetila je Zavod za zapošljavanje Crne Gore i tom prilikom je upriličen susret s direktorom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljom Mustafićem i njegovim suradnicima.

Tema sastanaka je bio položaj sezonskih radnika iz BiH u Crnoj Gori, zatim ubrzavanje procedure ostvarivanja prava na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa naših radnika u Crnoj Gori, te aktivnosti vezane na unaprjeđenje aktivnih mjera zapošljavanja na tržištu rada dvije države, prenosi Faktor.ba.

Prema službenim podacima nadležnih tijela Crne Gore, od početka godine do 30. kolovoza, Crna Gora je izdala 2.267 radnih dozvola za radnike iz BiH, što je 11,15 posto od ukupnog broja izdatih radnih dozvola za strane državljane. Radnici iz Bosne i Hercegovine najviše su i ove godine bili angažirani u sektoru građevinarstva, a brojke govore da je značajan broj njih zaposleno i u hotelima i restoranima, te manje u poljoprivredi.

"Iako između dvije države ne postoji sporazum o zapošljavanju, te iako trenutno zapošljavanje ne ide putem Agencije za rad i zapošljavanje BiH, mi smo zainteresirani za položaj naših radnika i nastojimo, zahvaljujući dobroj suradnji s kolegama iz Crne Gore, pratiti položaj naših radnika na ovom tržištu rada. Ono što možemo unaprijediti to je razmijena informacija o broju naših radnika u ove dvije države, a svakako da smo zainteresirani i da se pristupi izradi međudržavnog sporazuma o zapošljavanju koji bi na jednom mjestu utvrdio kretanje radne snage između naših država i pružio temeljitiju zaštitu radnicima", rekao je direktor Bandić.

"Također, zainteresirani smo da se ubrza procedura ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovi nezaposlenosti, a na osnovi postojećeg sporazuma o socijalnom osiguranju u onom dijelu u kojem je Agencija za rad i zapošljavanje BiH nadležna za implementaciju sporazuma", dodao je.

Na sastancima je bilo razgovora i o mjerama koje se provode na tržištima rada u cilju aktivacije rade snage i smanjenja strukturne nezaposlenosti. Jedna od mjera je i intenzivnija suradnja sa poslodavcima i kreiranje adekvatnih programa i mjera kao rezultat te suradnje.

"Suradnja s poslodavcima i drugim relevantnim akterima tržišta rada, kao i kreiranje programa i mjera na osnovi uspostavljene suradnje osnova je za kvalitetno vođenje politike zapošljavanja. Ovaj posjet smo, između ostaloga, i inicirali sa željom da razmijenimo znanja i iskustva o tome koje se mjere i programi provode u Crnoj Gori, koje daju najbolje rezultate, te koje su mogućnosti da ih primijenimo u BiH", rekao je Bandić.

Na kraju posjete direktor Bandić je pozvao direktora Mustafića da nazoči direktorskoj i ekspertskoj konferenciji Centra javnih službi zapošljavanja Jugoistočne Europe CPESEEC-a, koja će biti organizirana krajem listopada u Sarajevu, a u sklopu godišnjeg predsjedavanja Centrom od Agencije za rad i zapošljavanje BiH, priopćila je Agencija.