Podijeli članak

Da opasnost vreba na svakom koraku, dokaz su skoro svakodnevna priopćenja Agencije za nadzor nad tržištem u BiH.

Kemijski rizik predstavlja još jedna igračka, i to Smart Pony, koja u sebi sadrži susptancu ftalat u nedozvoljenim količinama. Iako se kontrole vrše redovno, nepoznato je koliko je ovih proizvoda već prodano na tržištu. Roditelji OPREZ!

Samo u svibnju šest igračaka proglašeno je kemijski rizičnim. 28 uzoraka se u ovom trenutku ispituju. Spomenutih šest imali su prisustvo supstance ftalat i to vjerojatno nije konačan broj. Nakon što Agencija utvrdi da jedan proizvod ne zadovoljava standarde, informiraju se inspektorati, koji provjeravaju mjesta gdje se prodaju. To sve teče sporo, jer dobar dio tih proizvoda je kupljen. 

"U tom svom procesu vodi se računa da se obuhvati cjelokupan lanac prodaje, od trgovca na malo, distributera, uvoznika i da se cijela ta količina koja se zatekne povuče sa tržišta", rekla je Danijela Dragović, Agenicja za nadzor nad tržištem BiH.

Marin Bago iz UG "Futura" je kazao: "Jesu li one povučene s tržišta ili nisu... Morali bismo imati organiziranu državu da to tvrdimo ili se uvjeriti osobno. To je zaista teško tvrditi"

Najviše proizvoda rizičnih po zdravlje zatiče se se u prodavaonicama koje distribuiraju kinesku robu. U prošloj godini 140 modela je povučeno s tržišta, odnosno 70.000 komada proizvoda koji su činili uglavnom električne stvari, igračke. Pojedine igračke su sadržale 230 puta veći nivo ftalata od dozvoljenog.

Ukoliko je nivo ftalata povećan, on može izazvati alergijske reakcije, utjecaj na plod, te hormonske poremećaje. S toga, kontrola igračaka je prijeko potrebna kako bi tržište bih bilo što sigurnije.

Međutim, trenutna regulativa onemogućava bolju kontrolu. Naime, kada kontejner sa robom stigne na granicu, ne vrše se analize ovakvih proizvoda na granici, već se to radi kada je proizvod već u radnjama. Promjenom Zakona to bi se izbjeglo i u BiH se ne bi uvozila ovakva roba.

Zakon utvrđuje obvezu proizvođača da na tržište stavlja samo sigurne potrošačke proizvode, odnosno da proizvodi budu u skladu sa zahtjevima za sigurnost i zaštitu zdravlja potrošača. Međutim, česta je pojava da se na tržištu BiH nađu proizvodi koji nisu sigurni, te mogu predstavljati rizik za zdravlje i život potrošača. 

Građani kažu da provjeravaju kada uzimaju proizvode, naročito igračke za djecu, ali ne vjeruju da provjera uvijek ima pozitivan efekt.

Ipak, nadležni kažu da su kontrole redovne i da nema mjesta panici, ali pozivaju građane da gledaju što i kod koga kupuju.